راه حل نهایی حل مشکلات سفارش و خرید ، مصرف و کنترل حواله و ضایعات دارویی در سامانه با مشارکت امور مالی

اصلاح روند بخش دارو

روند درست

روند نادرست

  •  

     

  •  

     

گزارشات یکپارچه جدید دارویی- دانشگاهی

سامانه میکروسام

سامانه HIS

 

نسخه پیچی الکترونیکی

به روز رسانی اینترنتی مشمولیت دارویی

جمع آوری و بارگذاری بروزرسانی ها و قیمت های دارو به صورت روزانه توسط مهندسین میکفاوا انجام می شود و در وب سایت Microafzar.ir در اختبار مراکز و کاربران HIS قرار میگیرد

سامانه سفارشات هوشمند دارویی تحت وب متصل به سامانه بیمارستانی

سامانه جدید جامع حسابداری میکفاوا

ورود اعضا