آپلود و تایید نسخه جدید

پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.18

پکیج فوق شامل بروزرسانی زیرسیستم (ترخیص و درآمد نوین) و ایجاد رابط کاربری جدید در منوی ثبت کسورات می باشد./برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا فایل اموزش داخل پکیج را از حالت فشرده خارج و مطالعه نمایید./ 1>> فراخوانی پرونده از طریق شماره پرونده : با انتخاب گزینه (فراخوانی پرونده از طریق شماره پرونده )کاربر می تواند از طریق وارد کردن شماره پرونده مورد نظر، پرونده را جستجو و اقدام برای ثبت کسور پرونده نماید ./ 2>> فراخوانی لیست پرونده از طریق فایل اکسل : با انتخاب گزینه (فراخوانی لیست پرونده از طریق فایل اکسل) کاربر می تواند فایل اکسل مورد نظر را در فیلد (خواندن فایل اکسل) بارگذاری نماید و بعد از دریافت اطلاعات اقدام به ثبت کسور برای پرونده های مورد نظر نماید ./ 3>> فراخوانی لیست پرونده بر اساس دوره عملکرد و بیمه : با انتخاب گزینه (فراخوانی لیست پرونده بر اساس دوره عملکرد و بیمه) کاربر می تواند در لیست، دوره عملکرد مورد نظر را انتخاب نماید در دوره عملکرد انتخاب شده تمام پرونده های موجود در آن دوره عملکرد به کاربر نشان داده خواهد شد و کاربر می تواند با انتخاب پرونده مورد نظر اقدام به ثبت کسور برای پرونده نماید ./ 4>> فراخوانی پرونده توسط وب سرویس کد ملی : با انتخاب گزینه (فراخوانی پرونده توسط وب سرویس کد ملی) کاربر با وارد کردن کد ملی مورد نظر دفعات مراجعه بیمار در بیمارستان را مشاهده می نماید در صورت وجود کسور برای یک دفعه مراجعه ، کاربر با انتخاب دفعه مراجعه مورد نظر اقدام به استعلام و دریافت کسورات از درگاه دیتاس می باشد .اطلاعات دریافتی توسط کاربر فقط به صورت خواندنی می باشد./ 5>> فراخوانی پرونده توسط وب سرویس تاریخ ارسال به سپاس : با انتخاب گزینه ( فراخوانی پرونده توسط وب سرویس تاریخ ارسال به سپاس) کاربر می تواند با وارد کردن بازه زمانی ارسال پرونده به سپاس، پرونده های موجود در آن بازه را مشاهده و در صورت وجود کسور برای یک پرونده اطلاعات را از درگاه دیتاس در یافت و به کاربر نشان دهد ./
تاریخ شروع 1401/11/27                         دانلود                              

پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.17

پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای مربوط به سرویس هاست با شماره ورژن 10.9.1.16 می باشد./ 1>> پیاده سازی سرویس ثبت تخت : با فعال بودن سرویس هاست کاربر می تواند با مراجعه به منوی تظیمات سیستم شماره 17-19 تخت های مورد نظر خود را ارسال و فعال سازی نماید./ 2>> خودکار کردن ارسال نظام ارجاع و ثبت بازخوراند : در صورت ثبت اطلاعات نظام ارجاع و ثبت بازخوارند در نرم افزار سیستم در بازه های زمانی کوتاه مدت اطلاعات ثبت شده در نرم افزار را جمع آوری و به صورت خودکار ارسال می نماید./ 3>> نمایش خطای ارسال پرونده به سامانه سپاس : در صورت ارسال پرونده به سپاس و وجود خطا عنوان خطای دریافتی در سطح سرویس هاست قابل مشاهده می باشد ./ 4>> دریافت وضعیت اصالت : در صورت فعال بودن سرویس هاست کاربر می تواند با مراجعه به منوی تنظیمات سیستم و انتخاب تب 10-25 با ثبت شماره بارکد و سایر ایتم ها اطلاعات لازم از وضعیت بارکد ثبت شده را دریافت نماید./ 5>> اضافه شدن دز دارو در ثبت و ابطال اصالت : با فعال بودن سرویس هاست ،کاربر می تواند در هنگام ثبت اصالت برای دارو به صورت دز اقدام کرده و اطلاعات اصالت ثبت شده را برای سرویس ارسال نماید ./
تاریخ شروع 1401/11/26                         دانلود                              

پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.16

پکیج فوق شامل بروزرسانی رابط کاربری جدید در زیر سیستم داشبورد سپاس می باشد ./ صحت سنجی اطلاعات بیمارستانی : در این قسمت کاربر می تواند قبل از ارسال پرونده،پرونده مورد نظر را بررسی نماید.سیستم با استفاده از پارامترهای sepas validator قابلیت بررسی و شناسایی خطا یا عدم وجود خطا در پرونده را دارا می باشد./ اسناد بیمارستانی : در این قسمت کاربر می تواند پرونده های مورد نظر خود را در بازه های زمانی مختلف به سامانه سپاس ارسال نماید ./ امکان ارسال اتوماتیک به سامانه سپاس : در این بخش پرونده های اسناد بیمارستانی ،اسناد نظام ثبت فوت،پرونده ازمایشگاهی،پرونده اسیب شناسی،ارسال اطلاعات تخت،پذیرش بر خط، نظام ارجاع به صورت اتوماتیک ارسال به سامانه می گردد. امکان جستجوهای تفکیک شده برای احظار پرونده : در فرم ها کاربر می تواند با استفاده از ایتم های نوع بیمه ، نوع پرونده ، وضعیت پرونده و سایر ایتم ها اقدام به جستجوی پرونده نماید./ امکان گزارش گیری از وضعیت پرونده : کاربر می تواند در صورت نیاز گزارش های (پرونده نیازمند ابطال در سامانه بیمه ای) و (پرونده های موفق در ارسال) و (پرونده های دارای خطا در ارسال) را در قالب فایل اکسل دریافت نماید ./
تاریخ شروع 1401/11/26                         دانلود                              

پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.15

پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای و بهبود رابط کاربری در زیر سیستم (ترخیص و درآمد نوین) می باشد. -اضافه شدن پیام خطا هنگام واریز اطلاعات پرونده برای محاسبه هنگام واریز اطلاعات پرونده برای محاسبه اگر واریز اطلاعات دارای مغایرت باشد پیام خطای مغایرت به کاربر نشان داده می شود -اضافه شدن ستون (کاربر انجام دهنده) در فرم تایید نهایی صورت حساب و صدور صورت حساب قطعی در فرم تایید نهایی صورتحساب و صدور صورتحساب قطعی ستونی با نام کاربر انجام دهنده اضافه گردیده است که نشان دهنده خدمات حذف و اضافه شده توسط کاربر انجام دهنده می باشد -تغییر حالت ابطال صورتحساب قطعی در صورتی که کاربر درخواستی برای ابطال صورتحساب قطعی ایجاد نماید و در صورت تایید درخواست ایجاد صورتحساب قطعی، درخواست فوق بعد از تایید به رنگ سبز و به نشانه تایید تغییر حالت می دهد -اضافه شدن تب (خدمات حذف و اضافه شده ) در صورتحساب پرونده با اضافه شدن این تب در منوی صورتحساب کاربر می تواند خدمات حذف و اضافه شده در پرونده را مشاهده نماید -اضافه شدن ستون شماره ترخیص در فرم ابطال صورتحساب قطعی منوی 30 عملیات برنامه در منوی ابطال صورتحساب قطعی عملیات برنامه با شماره 30 ستون شماره ترخیص و شماره پرونده بیمار اضافه شده است -اضافه شدن فرم (اسناد مثبته) در زیر سیستم (ترخیص و درآمد نوین) کاربر می تواند با وارد شدن به بخش ترخیص از فرم اسناد مثبته استفاده نماید .با اضافه شدن این بخش کاربر قادر به مشاهده تعداد پرونده های رسیدگی شده در دوره عملکرد مربوطه که دارای صورتحساب قطعی یا فاقد صورتحساب قطعی می باشند را مشاهده و بررسی نماید./
تاریخ شروع 1401/11/23                         دانلود                    راهنما                     

 پچ بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.14

پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای و بهبود رابط کاربری در منوی (تنظیمات سیستم) و (ابزار پشتیبان) می باشد بهبود رابط کاربری در تب شماره 12-2 با نام (تعریف و نمایش نقش های کاربران) در این تب کاربر می تواند با تیک زدن گزینه فعال و انتخاب نقش مورد نظر از لیست نقش ها دسترسی های نقش مورد را اضافه نماید. اضافه شدن دکمه 100 در منوی ابزار پشتیبان با نام (تغییر اطلاعات سر جمع اعداد فاکتور) کاربر در این دکمه می تواند باوارد کرن اطلاعات فاکتور از قبیل شماره فاکتور و تاریخ فاکتور اقدام به ثبت مالیات برای فاکتور نماید . اضافه شدن دکمه 102 در منوی ابزار پشتیبان با نام (تنظیمات ماندگاری پزشکان بر اساس بیمه) کابر در این دکمه می تواند با وارد کردن شناسه کاربری پزشک و انتخاب نوع بیمه مورد نظر و اعمال تاریخ درصد ضریب ماندگاری پزشک را در خدمت های مختلف ثبت و ذخیره نماید . اضافه شدن دکمه 99 در منوی ابزار پشتیبان با نام (تغییر زمان پذیرش بیماران سرپایی) در این دکمه کاربر می تواند در فیلد جستجو با وارد کردن شماره پرونده الکترونیکی و دفعه مراجعه بیمار ،بیمار مورد نظر را جستجو نماید سپس با تیک زدن گزینه (اطلاعات در حال تغییر به سمع و نظر رییس بیمارستان رسیده و مورد تایید ایشان می باشد) اقدام به تغییر تاریخ پیش پذیرش و تاریخ پذیرش بیمار مورد نظر نماید . اضافه شدن دکمه 101 در ابزار پشتیبان با نام (تنظیم کلیک راست درخواست تصویر برداری) در این دکمه کاربر می تواند با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز تنظیمات مربوط به کلیک راست در تصویر برداری را تنظیم و ذخیره نماید. بهبود رابط کاربری و ارتقاء سطح تب 3-2 در منوی مدیر سیستم اضافه شدن گزینه حذف عکس و امضاء در تب 3-2 برطرف کردن هشدار object refrence امکان جستجوی کاربر با نام کاربری نام فارسی و سایر ایتم ها- عدم تعریف پزشک با نظام پزشکی تکراری در منوی کاربران-
تاریخ شروع 1401/10/25                         دانلود                    راهنما                     

پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.13

پکیج فوق شامل بروزرسانی رابط کاربری ،ارتقا سطح و بهبود روند در منوی (ترخیص و درآمد) می باشد.برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا فایل اموزش پیوست گردیده را دانلود و مطالعه نمایید. توضیحات : 1 کنترل موارد عدم ترازی صورتحساب و کنترلهای صورت حسابها پیش از ارسال به سپاس و رز ./ 2 جلوگیری از محاسبات مجدد بدون کنترل واحد درآمد و اطمینان از عدم مغایرت فی مابین پرونده و لیستهای بیمه و کارانه و ارسال به سپاس ./ 3 جلوگیری از خطاهای ارسال به رز مانند مغایرت سطوح و یا مغایرت در هر سطر وستون های محاسبات ./ 4 ایجاد سند حسابداری غیر قابل تغییر در محاسبات ترخیص ./ 5 شفافیت محاسبات و نمایش تمامی مشمولیتها و تعاریف انجام شده در زمان ترخیص ./ 6 شفافیت صورت حسابها با اضافه شدن شماره سند حسابداری ./ 7 جلوگیری از اضافه و کم نمودن خدمات بدون اطلاع واحدهای ذیربط ./ 8 شفاف نمودن خدمات بدون پزشک و مواردی که پزشک بر اساس تنظیمات اتوماتیک تخصیص یافته است ./
تاریخ شروع 1401/11/23                         دانلود                    راهنما                     

 پچ بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.12

پچ فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای در پشتیبانی می باشد . 1>>اضافه شد ارز ترجیحی به لیست قبل از کسور 2>>تغییرات و نمایش جستجوی نام فارسی دارو 3>>مشخص شدن داروهای دارای اصالت با رنگ (سبز-ابی) 4>>نشان دادن داروهای بدون موجودی با رنگ قرمز 5>>ایجاد و امکان تنظیم پاسخدهی اصالت دارویی فقط از داروخانه مرکزی 6>>امکان ثبت مبلغ کسور ارز ترجیحی در (ثبت کسورات) 7>>برطرف نمودن خطای دارویی در زمان ارسال پرونده به سپاس (اصالت سنجی) 8>>تنظیمات نمایش پنجره ثبت اصالت دارویی در بخش و اتاق عمل 9>>اصلاح محاسبات ویزیت سرپایی
تاریخ شروع 1401/09/05                         دانلود                    راهنما                     
پکیج بروزرسانی سامانه (گزارشات سبا) با شماره 10.9.2.11
پکیج فوق شامل بروزرسانی در زیر سیستم گزارشات می باشد. 1>>اضافه شدن ستون های ساعت و تاریخ ترخیص ، آدرس و شماره تلفن ، بخش ترخیص ، شرح تشخیص ( بیماری ) ، مدت اقامت ، سطح تریاژ ، شغل بیمار به گزارش 25043 آمار بیماران فوتی 2>>اضافه شدن ستون شرح تشخیص به گزارش 25031 پنج کد تشخیص پرتکرار به تفکیک بخش 3>>اضافه شدن گزارش 25051 گزارش بیمارانی که ثبت تشخیص نشده اند 4>>اصلاح گزارش 19049 لیست داروهای دارای اختلاف موجودی با کاردکس 5>>اصلاح گزارش 26028 گزارش ریز بیماران ترخیص شده در بازه زمانی-ویژه پایش 6>>اصلاح گزارش 15029 گزارش ريز بيماران ترخيص شده در بازه زماني 7>>اصلاح گزارش 21042 آمار آزمایش،تصویربرداری بیماران اورژانش_ نام پزشک و تاریخ گزارش اصلاح شد 8>>اصلاح گزارش 21044 آمار آزمایش، تصویربرداری بیماران بستری _نام پزشک و تاریخ گزارش اصلاح شد 9>>اصلاح گزارش 21045 آمار آزمایش، تصویربرداری بیماران گذری_نام پزشک و تاریخ گزارش اصلاح شد 10>>اصلاح گزارش 25027 گزارش کدهای مدارک پزشکی 11>>اضافه کردن گزارش 14022 دسترسی کاربران فعال تعریف شده در نرم افزار بیمارستانی 12>>اضافه کردن ستون بیمه پایه و تکمیلی به گزارش 26024 تعداد بیماران بر اساس منبع پذیرش 13>>اضافه کردن ستون کسور به گزارش 15035 گزارش درآمد خدمات پرستاری-سرجمع 14>>اضافه کردن ستون کسور به گزارش 15036 گزارش درآمد خدمات پرستاری-ریز 15>>اضافه کردن گزارش 18029 گزارش کامل اعمال جراحی به تفکیک بیمه 16>>اضافه کردن گزارش 18029 گزارش کامل اعمال جراحی به تفکیک بیمه 17>>اضافه شدن گزارش 19054 لیست دارو و لوازم مصرفی دارای موجودی که دربازه تعیین شده مصرف نشده اند مهم***پکیج فوق را لطفا در سرور گزارشات سبا هر استان اجرا نمایید.. مهم***برای اعمال تغییرات لطفا پکیج بروزرسانی گزارشات سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.11 را در سرور HIS هر مرکز اجرا نمایید.
تاریخ شروع 1401/08/29                         دانلود                    راهنما                     
پکیج بروزرسانی گزارشات سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.11
پکیج فوق شامل بروزرسانی در زیر سیستم گزارشات می باشد. 1>>اضافه شدن ستون های ساعت و تاریخ ترخیص ، آدرس و شماره تلفن ، بخش ترخیص ، شرح تشخیص ( بیماری ) ، مدت اقامت ، سطح تریاژ ، شغل بیمار به گزارش 25043 آمار بیماران فوتی 2>>اضافه شدن ستون شرح تشخیص به گزارش 25031 پنج کد تشخیص پرتکرار به تفکیک بخش 3>>اضافه شدن گزارش 25051 گزارش بیمارانی که ثبت تشخیص نشده اند 4>>اصلاح گزارش 19049 لیست داروهای دارای اختلاف موجودی با کاردکس 5>>اصلاح گزارش 26028 گزارش ریز بیماران ترخیص شده در بازه زمانی-ویژه پایش 6>>اصلاح گزارش 15029 گزارش ريز بيماران ترخيص شده در بازه زماني 7>>اصلاح گزارش 21042 آمار آزمایش،تصویربرداری بیماران اورژانش_ نام پزشک و تاریخ گزارش اصلاح شد 8>>اصلاح گزارش 21044 آمار آزمایش، تصویربرداری بیماران بستری _نام پزشک و تاریخ گزارش اصلاح شد 9>>اصلاح گزارش 21045 آمار آزمایش، تصویربرداری بیماران گذری_نام پزشک و تاریخ گزارش اصلاح شد 10>>اصلاح گزارش 25027 گزارش کدهای مدارک پزشکی 11>>اضافه کردن گزارش 14022 دسترسی کاربران فعال تعریف شده در نرم افزار بیمارستانی 12>>اضافه کردن ستون بیمه پایه و تکمیلی به گزارش 26024 تعداد بیماران بر اساس منبع پذیرش 13>>اضافه کردن ستون کسور به گزارش 15035 گزارش درآمد خدمات پرستاری-سرجمع 14>>اضافه کردن ستون کسور به گزارش 15036 گزارش درآمد خدمات پرستاری-ریز 15>>اضافه کردن گزارش 18029 گزارش کامل اعمال جراحی به تفکیک بیمه 16>>اضافه کردن گزارش 18029 گزارش کامل اعمال جراحی به تفکیک بیمه 17>>اضافه شدن گزارش 19054 لیست دارو و لوازم مصرفی دارای موجودی که دربازه تعیین شده مصرف نشده اند مهم***پکیج فوق لطفا در سرور HIS هر مرکز اجرا شود مهم***برای اعمال تغییرات لطفا پکیج گزارشات سبا با شماره 10.9.2.11 را در سرور سبا اجرا نمایید..
تاریخ شروع 1401/08/29                         دانلود                    راهنما                     
پچ بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.10
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای در واحد پشتیبانی می باشد. 1:افزودن و بروزرسانی تنظیمات جهت کنترل اصالت دارو هنگام ثبت در اتاق عمل و استوک بخش 2:بروزرسانی و ایجاد تنظیمات جهت جلوگیری از ترخیص بیماران بدون ثبت اصالت سنجی 3:بروزرسانی سرویس های ارز ترجیحی 4:بروزرسانی محاسبات ازمایشگاه و حق فنی ازمایش 5:افزودن پرونده در قسمت (ثبت گردش پرونده) از طریق اسکن بارکد
تاریخ شروع 1401/08/25                         دانلود                    راهنما                     
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.9
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای،ارتقا و بهبود رابط کاربری در زیر سیستم (ثبت علایم حیاتی) می باشد 1:امکان ثبت و ذخیره اطلاعات علایم حیاتی برای بیمار از این پس کاربر می تواند با انتخاب (ثبت علایم حیاتی) در بخش اطلاعات مورد نیاز در فرم را برای بیمار پر کرده و اقدام به ثبت و ذخیره نماید. اطلاعات علایم حیاتی ثبت شده برای بیمار در پرونده الکترونیک بیمار قابل مشاهده می باشد .
تاریخ شروع 1401/08/17                         دانلود                                         
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.8
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای ارتقا و بهبود راب کاربری در زیر سیستم (مددکاری) می باشد. 1>>محاسبه درصد گروه های هدف انتخاب شده تا سقف 100درصد در صورتی که مددکار برای بیمار گروههای هدف مختلف را انتخاب نماید و جمع امتیاز های انتخابی بالای 100 باشد سیستم به صوت خودکار امتیاز 100 برای را برای بیمار در نظر خوهد گرفت
تاریخ شروع 1401/08/17                         دانلود                                         
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.7
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای، ارتقا و بهبود رابط کاربری در زیر سیستم انبار می باشد . 1>>اضافه شدن ستون مبلغ مالیات در فرم ثبت فاکتور جدید با اضافه شدن قابلیت فوق کاربر می تواند در فرم (ثبت فاکتور جدید) در منوی انبار قادر به ثبت مبلغ مالیات در فاکتور باشد 2>>اضافه شدن گروه لوازم بهداشتی بدون irc از این پس کاربر می تواند اقلام غیر ضروری بدون irc در انبار را با انتخاب گروه(لوازم بهداشتی بدون irc) ثبت نماید . 3>>عدم ثبت گروه (سایر) در هنگام تعریف کالا از این پس کاربر امکان ثبت کالای جدید با عنوان (سایر) را ندارد.گروه جدید به جای (سایر) با نام ( لوازم بهداشتی بدون irc) جدیدا ایجاد شده است4>>امکان تغییر نام کالا برای تجهیزات در تعریف کالا:از این پس کاربر می تواند در دو حالت ویرایش و استعلام نام کالای تجهیزات را در هنگام تعریف کالا تغییر و ذخیره نماید . 5>>امکان چاپ بارکد کالا در (برگشت کالا از his) در منوی (برگشت کالا از his )کاربر می تواند هنگام تایید برگشت کالا از گزینه چاپ بارکد اقدام به چاپ بارکد کالای مورد نظر نماید.
تاریخ شروع 1401/09/03                         دانلود                   راهنما                        
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.6
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای در واحد پشتیبانی می باشد. 1>>راه اندازی سرویس بروزرسانی ارز ترجیحی در صورت وجود داشتن بروزرسانی جدید برای مبالغ داروهای دارای ارز ترجیحی میتوانید در تب شماره 6-26 مدیر سیستم با نام (واکشی اطلاعات سرویس ها)سرویس (مبالغ ارز ترجیحی ) را فراخوانی و مبالغ جدید موجود را بروررسانی نمایید. 2>>راه اندازی سرویس مشمولیت قیمت دارویی در صورت وجود داشتن بروزرسانی جدید مشمولیت برای مبالغ داروها میتوانید در تب شماره 19-4 مدیر سیستم با نام (بروزرسانی داروها از طریق فایل EXCELL) سرویس مربوطه را فراخوانی و مبالغ جدید مشمولیت را بروزرسانی نمایید.
تاریخ شروع 1401/08/21                         دانلود                   راهنما                         
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.5
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای در واحد پشتیبانی می باشد 1>>تصحیح محاسبه مبالغ مشمولیت تعریف شده توسط کاربر اگر کاربر بعد از تاریخ 1401/04/23 برای داروهای دارای ارز ترجیجی مشمولیت جدید تعریف نماید مشمولیت تعریف شده جدید برای ان دارو در نظر گرفته خواهد شد. 2>>تغییر محاسبات دارویی تغییرات محاسبه دارویی برای داروهای دارای ارز ترجیحی انجام خواهد شد که دارو مبلغ مشمول بیشتر از مبلغ فروش را دارا است.
تاریخ شروع 1401/08/13                         دانلود                    راهنما                         
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.4
پکیج فوق شامل بروزرسانی وبهبود رابط کاربری در زیرسیستم (فرم های الکترونیکی کسب وکار) می باشد . 1>>اضافه شدن فرم جدید با نام (علایم حیاتی) کاربر با جستجوی بیمار در پرونده الکترونیک و انتخاب فرم های الکترونیکی کسب و کار می تواند فیلد (علایم حیاتی) را مشاهده نماید.در این فرم کاربر می تواند با وارد کردن اطلاعات مربوطه که شامل حرارت ،نبض، فشار خون و درد میباشد اقدام به ثبت،ذخیره و چاپ علایم حیاتی برای بیمار نماید.. 2>>اضافه شدن فرم جدید با نام (مراقبت قبل از عمل) کاربر با جستجوی بیمار در پرونده الکترونیک و انتخاب فرم های الکترونیکی کسب و کار می تواند فیلد (مراقبت قبل از عمل)را مشاهده نماید. در این فرم کاربر می تواند با وارد کردن اطلاعات مربوطه ک شامل تشخیص،سمت عمل،فشار خون،نبض،درجه حرارت،نتیجه اخرین ازمایشات و دارو های قبل از عمل می توند اقدام به ثبت،ذخیره و چاپ مراقبت قبل از عمل برای بیمار نماید .
تاریخ شروع 1401/08/15                         دانلود                    راهنما                         
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.3
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای در زیر سیستم (اسکن مدارک پزشکی) می باشد 3>>اضافه شدن لاگ دسترسی به پرونده بیمار در اسکن مدارک پزشکی بهبود رابط کاربری در اسکن مدارک پزشکی ،به ازای هر جستجو در پرونده مدارک پزشکی بیمار یه رکورد لاگ در سرور ذخیره می گردد که در گزارشات سبا قابل دریافت می باشد
تاریخ شروع 1401/08/15                         دانلود                    راهنما                         
پکیج بروزرسانی سامانه گزارشات سبا با شماره 10.9.2.2
پکیج فوق شامل بروزرسانی و بهبود رابط کاربری در زیر سیستم پاراکلینیک می باشد … 1>>تصحیح محاسبه مبالغ مشمولیت در داروهای دارای ارز ترجیحی در صورت ثبت داروهای دارای ارز ترجیحی در نسخه بیمار اگر داروی ثبت شده دارای مشمولیتی بالاتر از مشمولیت تعریف شده توسط وزارتخانه باشد ان مشمولیت در نسخه اعمال خواهد گردید .
تاریخ شروع 1401/08/25                         دانلود                 راهنما                            
پکیج بروزرسانی سامانه گزارشات سبا با شماره 10.9.2.1
پکیج فوق شامل به روزرسانی گزارشات در سامانه سبا می باشد. 1>>ایجاد گزارش دوسطحی ضریب اشغال تخت در سبا شماره گزارش 25049 2>>اضافه شدن کد ملی به گزارش آماری اطلاعات بیمه بیمار در his 3>>اضافه شدن فیلد کاربر پذیرش به گزارش ارسالی سپاس 4>>اصلاح گزارش پرونده های مدارک پزشکی جهت نهایش پرونده ها در سامانه HIS 5>>ایجاد گزارش آنالیز ABC با شماره 19053 6>>رفع مشکل گزارش 25040 با نام ریز بیماران ترخیص شده در بازه زمانی (ستون جزئیات نحوه خروج اضافه شد) 7>>رفع خطای گزارش 13024 گزارش شاخص 18 گانه اورژانس برای گزارشات سبا مراکز قم 8>>اضافه شدن شیفت ، بیمه و تاریخ به گزارش 25036 آمار روزانه درمانگاه ها به تفکیک تخصص 9>>اضافه نمودن گزارش 19052 گزارش دارو و لوازم مصرف شده بخشها ، اتاق عمل و اورژانس-ریز 10>>اضافه نمودن فیلد تعداد بیماران به گزارش 21020 11>اصلاح گزارش 24028- بیماران بدهکار و بستانکار 12>>ایجاد گزارش 27062با نام اسامی بیمارانی که برای آنها درخواست آزمایش PCR شده است مهم**** لطفا پکیج فوق در سرور سبا مراکز استان اجرا شود… مهم****برای اعمال تغییر در گزارشات اجرای پکیج his با شماره 10.9.2.1 در سرور his الزامی می باشد.
تاریخ شروع 1401/08/07                         دانلود                         راهنما                       
پکیج بروزرسانی سامانه گزارشات سبا با شماره 10.9.2.1
پکیج فوق شامل به روزرسانی گزارشات در سامانه سبا می باشد. 1>>ایجاد گزارش دوسطحی ضریب اشغال تخت در سبا شماره گزارش 25049 2>>اضافه شدن کد ملی به گزارش آماری اطلاعات بیمه بیمار در his 3>>اضافه شدن فیلد کاربر پذیرش به گزارش ارسالی سپاس 4>>اصلاح گزارش پرونده های مدارک پزشکی جهت نهایش پرونده ها در سامانه HIS 5>>ایجاد گزارش آنالیز ABC با شماره 19053 6>>رفع مشکل گزارش 25040 با نام ریز بیماران ترخیص شده در بازه زمانی (ستون جزئیات نحوه خروج اضافه شد) 7>>رفع خطای گزارش 13024 گزارش شاخص 18 گانه اورژانس برای گزارشات سبا مراکز قم 8>>اضافه شدن شیفت ، بیمه و تاریخ به گزارش 25036 آمار روزانه درمانگاه ها به تفکیک تخصص 9>>اضافه نمودن گزارش 19052 گزارش دارو و لوازم مصرف شده بخشها ، اتاق عمل و اورژانس-ریز 10>>اضافه نمودن فیلد تعداد بیماران به گزارش 21020 11>اصلاح گزارش 24028- بیماران بدهکار و بستانکار 12>>ایجاد گزارش 27062با نام اسامی بیمارانی که برای آنها درخواست آزمایش PCR شده است مهم**** لطفا پکیج فوق در سرور HIS مراکز اجرا شود… مهم****برای اعمال تغییر در گزارشات اجرای پکیج سبا با شماره 10.9.2.1 در سرور سبا الزامی می باشد.
تاریخ شروع 1401/08/07                         دانلود                         راهنما                       

پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.99

پکیج فوق شامل بروزرسانی در زیر سیستم (تنظیمات سیستم)و (ابزار پشتیبان)می باشد. 1>>بهبود در دکمه شماره 6 ابزار پشتیبان در این دکمه پشتیبان می تواند بیماری که در لیست انتظار بخش وجود دارد را مشاهده و حذف نماید . 2>>بهبود در دکمه شماره 15 ابزار پشتیبان با استفاده از این دکمه پشتیبان می تواند اطلاعات ترخیص بیمار را بروزرسانی و ذخیره نماید.عدم ذخیره تغییرات در این دکمه برطرف شده است. 3>>بهبود در تب 18-4 تنظیمات سیستم با نام (مشمولیت دارو بر اساس بخش ) در این تب کاربر می تواند برای داروی مورد نظر مشمولیت بر اساس بخش تعریف نماید .عدم ذخیره تغییرات و خطای موجود برطرف شده است . 4>>بهبود و ارتقا سطح کاربری در تب 9-25 با نام (فرم بازگشت داروهای شکسته ثبت شده) به دلیل عدم برگشت داروی شکسته ثبت شده برای بیمار در بخش دراین تب کاربر می تواند داروهای ثبت شده شکسته برای بیمار از بخش را برگشت بزند .وجود خطا در هنگام ثبت درخواست برطرف گردیده است . 5>>بهبود در تب 4-17 با نام (ثبت رژیم غذایی) در این تب کاربر می تواند بازه زمانی سرو وعده های غذایی مختلف را برای بیماران هر بخش به صورت جداگانه تعریف نماید. بهبود در حالت ویرایش و ذخیره اطلاعات صورت گرفته است . 6>>اضافه شدن INV ID در دکمه شماره 2 پشتیبانی در این دکمه پشتیبان می تواند ایدی انبار مربوط به هر دارو را در فیلد INV ID انتخاب و ذخیره نماید . 7>>رفع خطا در تب 2-23 با نام (تعریف خدمات قرار داد بیمه تکمیلی) خطای هنگام ورود به تب 2-23 بر طرف شده است . 8>>انتقال منوی تعریف کاربران به تب 3-2 با نام (معرفی کاربران مرکز) از این پس کاربر می تواند برای تعریف و ویرایش کاربران مرکز از تب 3-2 تنظیمات سیستم استفاده نماید. 9>>بهبود ابط کاربری در تب شماره 3-2 با نام (معرفی کاربران مرکز) بهبود در این تب شامل بهیه سازی و ارتقا سطح رابط کاربری فرم در هنگام تعریف کاربر جدید و ویرایش می باشد .
تاریخ شروع 1401/09/05                         دانلود                        راهنما                       
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.98
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای و بهبود رابط کاربری در زیر سیستم (ترخیص) می باشد . 1>>اضافه شدن ستون ارز ترجیحی بیمه ای و غیر بیمه ای برای داروهای دارای ارز ترجیحی در صورت ثبت داروهای دارای ارز ترجیحی طرح (دارو یار) برای بیمار در صورتحساب منوی ترخیص ستونی با عنوان (ارز ترجیحی بیمه ای) و (ارز ترجیحی غیر بیمه ای ) در تب (داروی بخش ) و ( داروی اتاق عمل ) اضافه گردیده است که مبالغ ارز ترجیحی داروی مورد نظر را به کاربر ترخیص و درامد نشان خواهد داد.
تاریخ شروع 1401/08/23                         دانلود                        راهنما                       
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.97
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای و بهبود رابط کاربری در زیر سیستم (دیروز دارو) می باشد . 1>>ترمیم دیروز دارو با توجه به دسترسی کاربر در منوی انبار (دسترسی گروه اقلام) در هنگام ترمیم دیروز دارو سیستم با رجوع به دسترسی های (دسترسی گروه اقلام) زیر سیستم انبار که برای کاربر تعیین گردیده است فیلد گروه اقلام را هنگام ترمیم دیروز دارو به کاربر نشان خواهد داد .در صورت اضافه کردن دسترسی گروه اقلام جدید در انبار،برای کاربر ،سیستم به صورت خودکار دسترسی جدید را به کاربر فوق نشان خواهد داد.
تاریخ شروع 1401/07/25                         دانلود                         راهنما                        
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.96
پکیج فوق شامل بروزرسانی و بهبود رابط کاربری در زیر سیستم (اشپزخانه) می باشد . 1>>اضافه شدن گزینه پرینت لیبل برای برچسب های روی غذا از این پس کاربر می تواند با ورود به منوی (اشپز خانه) بیمار مورد نظر را جستجو و انتخاب نماید سپس با انتخاب نوع پرینتر سفارش غذای فرستاده از بخش برای بیمار راچاپ نماید .
تاریخ شروع 1401/07/25                         دانلود                                
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.95
پکیج فوق شامل بروزرسانی و بهبود رابط کاربری نرم افزار در زیر سیستم صندوق می باشد . 1>>برگشت وجه پرداختی از طریق دستگاه پوز سامان کیش از این پس کاربر می تواند در صورت پرداخت قبض صندوق با دستگاه پوز سامان کیش در صورت نیاز قبض پرداخت شده را ابطال نماید و با پر کردن فرم برگشت وجه مبلغ پرداختی را به شماره کارتی که مبلغ با ان پرداخت شده درخواست عودت وجه از بانک نماید تا مبلغ توسط بانک طی 72 ساعت کاری به به همان کارت عودت داده شود 2>>ایجاد دسترسی (پیگیری درخواست های عودت وجه در پوز) در صورت ابطال قبض و درخواست عودت وجه از بانک کاربر می تواند درخواست فرستاده شده به بانک را در سر برگ (عملیات برنامه) شماره 16 با نام (پیگیری درخواست های عودت وجه در پوز) پیگیری نماید.ایجاد دسترسی این فرم برای کاربران صندوق در سربرگ (تعاریف اولیه) شماره 11 با نام (سطح دسترسی کاربران به منوهای برنامه صندوق) می باشد که با انتخاب کردن شماره 16 این فرم برای کاربر فعال می گردد.
تاریخ شروع 1401/07/24                         دانلود                         راهنما         
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.94
پکیج فوق شامل بروزرسانی و بهبود رابط کاربری در زیر سیستم انبار می باشد . 1>>امکان ثبت IRC تکراری برای ترمینولوژی تجهیزات از این پس کاربر می تواند برای تجهیزات در صورت ثبت یک کد IRC برای کالاهای دیگر اقدام به ثبت همان IRC نماید . 2>>تغییرات در فرم ویرایش تعریف کالا از این پس در صورت استفاده از فرم ویرایش در تعریف کالا صفحه به صورت سفید به کاربر نمایش داده می شود که نشان دهنده استفاده کاربر از محیط ویرایش است . 3>>ثبت خودکار شکل کالا هنگام استعلام کد IRC از این پس با استعلام کد IRC مورد نظر شکل کالا از سرویس دریافت و به صورت خودکار به کاربر نمایش داده می شود در صورت عدم اطلاعات برگشتی شکل کالا از سرویس هنگام ذخیره فرم شکل کالا برای کاربر باز شده و کاربر اقدام به انتخاب شکل کالای مورد نظر می نماید 4>>غیر فعال شدن نام انگلیسی کالا هنگام استعلام در صورت استعلام کد IRC مورد نظر نام انگلیسی کالا از سرویس وزارتخانه دریافت و به کاربر نشان داده می شود بعد از استعلام امکان تغییر در نام انگلیسی کالا نمی باشد 5>>دریافت نام کمپانی تولید کننده در هنگام استعلام در صورت استعلام کد IRC مورد نظر نام کمپانی تولید کننده دارو از سرویس وزارتخانه دریافت و در فیلد نام انگلیسی به کاربر نمایش داده می شود. 6>>امکان تغییر نام فارسی در تعریف کالا در صورت استعلام کد IRC مورد نظر کاربر می تواند نام فارسی دریافت شده از سرویس وزارتخانه را تغییر دهد .
تاریخ شروع 1401/08/01                         دانلود                         راهنما         
 • پکیج بروزرسانی گزارشات سبا با شماره 10.9.1.93
پکیج فوق شامل بروزرسانی گزارشات در سامانه سبا می باشد. 1>رفع خطای لاتین گزارش 18024 با نام (گزارش اعمال جراحی)،ایتم های شماره پرونده،ادرس،تلفن و بیمه به این گزارش اضافه شده است . 2>در گزارش با نام (وضعیت پذیرش روزانه بیماران)تاریخ نمونه و نتیجه نمونه اصلاح شد است 3>در گزارش 25043با نام(بیماران فوتی)موارد ساعت و تاریخ،ترخیص،ادرس وتلفن،بخش ترخیصی،مدت اقامت،سطح تریاژ،شغل بیمار اضافه شده است. 3>خطای لاتین در گزارش 15037 با نام (مجموع بیماران ترخیص شده در بازه زمانی)برطرف گردیده است . 4>در گزارش با نام (اسامی بیماران که برای ان ها درخواست PCR شده است ) ستون بخش درخواست دهنده اضافه شده است . 5>در گزارش با نام (کد های مدارک پزشکی)مشکل شماره نظام پزشکی پزشک پذیرش کننده برطرف گریده است. 6>در گزارش 24025 با نام (درامد بیمارستان از ترخیص به تفکیک بخش و بیمه)ستون های قیمت پایه ارز ترجیحی و بیمه ای اضاه شده است . 7>در گزارش 19020 با نام (گزارش دارو و لوازم مصرف شده در بخش،اتاق عمل،اورژانس ستون های قیمت و نام بخش اضافه شده است . 8>اضافه شدن دو گزارش جدید در سبا جهت هزینه سرجمع و ریز خدمات پرستاری 9>در گزارش (لیست کارکرد جراحی ) اسکراب اول،دوم و سیرکولر اول،دوم اضافه شده است . 10>ایجاد گزارش (خطای مغایرت کد ملی ثبت شده) در سبا 12>در گزارش 25025 با نام (ویزیت پزشکان در بازه زمانی )خطای لاتین برطرف شده است 13>اصلاح گزارش 20025 با نام کنترل مشمولیت های دارو و لوازم مصرفی 14> اصلاح گزارش پرونده های با خطا ارسال شده **مهم**پکیج فوق لطفا در سرور SABA مراکز اجرا شود * *مهم**برای اعمال تغییرات ذکر شده اجرای همزمان پکیج ( HIS 10.9.1.93 )در سرور HIS الزامی می باشد .
تاریخ شروع 1401/07/19                         دانلود                         راهنما          
 • پکیج بروزرسانی سامانه گزارشات سبا با شماره 10.9.1.93
پکیج فوق شامل بروزرسانی گزارشات در سامانه سبا می باشد 1>رفع خطای لاتین گزارش 18024 با نام (گزارش اعمال جراحی)،ایتم های شماره پرونده،ادرس،تلفن و بیمه به این گزارش اضافه شده است . 2>در گزارش با نام (وضعیت پذیرش روزانه بیماران)تاریخ نمونه و نتیجه نمونه اصلاح شد است 3>در گزارش 25043با نام(بیماران فوتی)موارد ساعت و تاریخ،ترخیص،ادرس وتلفن،بخش ترخیصی،مدت اقامت،سطح تریاژ،شغل بیمار اضافه شده است. 3>خطای لاتین در گزارش 15037 با نام (مجموع بیماران ترخیص شده در بازه زمانی)برطرف گردیده است . 4>در گزارش با نام (اسامی بیماران که برای ان ها درخواست PCR شده است ) ستون بخش درخواست دهنده اضافه شده است . 5>در گزارش با نام (کد های مدارک پزشکی)مشکل شماره نظام پزشکی پزشک پذیرش کننده برطرف گریده است. 6>در گزارش 24025 با نام (درامد بیمارستان از ترخیص به تفکیک بخش و بیمه)ستون های قیمت پایه ارز ترجیحی و بیمه ای اضاه شده است . 7>در گزارش 19020 با نام (گزارش دارو و لوازم مصرف شده در بخش،اتاق عمل،اورژانس ستون های قیمت و نام بخش اضافه شده است . 8>اضافه شدن دو گزارش جدید در سبا جهت هزینه سرجمع و ریز خدمات پرستاری 9>در گزارش (لیست کارکرد جراحی ) اسکراب اول،دوم و سیرکولر اول،دوم اضافه شده است . 10ایجاد گزارش (خطای مغایرت کد ملی ثبت شده) در سبا 12>در گزارش 25025 با نام (ویزیت پزشکان در بازه زمانی )خطای لاتین برطرف شده است 13>اصلاح گزارش 20025 با نام کنترل مشمولیت های دارو و لوازم مصرفی 14> اصلاح گزارش پرونده های با خطا ارسال شده مهم::پکیج فوق لطفا در سرور HIS مراکز اجرا شود مهم::برای اعمال تغییرات ذکر شده اجرای همزمان پکیج ( SABA 10.9.1.93 )در سرور سبا الزامی می باشد .
تاریخ شروع 1401/07/19                         دانلود                         راهنما          
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.92
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای سرویس هاست با شماره ورژن 10.9.1.15 میباشد . 1>>پیاده سازی سرویس عودت وجه شرکت سامان کیش در صورت ابطال قبض پرداخت شده با دستگاه پوز با استفاده از شماره پیگیری قبض مبلغ پرداختی به کارتی که پرداخت با ان انجام شده است در صورت استفاده از این سرویس عودت داده می شود (این سرویس در صورت انجام تنطیمات و پر کردن اطلاعات مربوط به شرکت سامان کیش در نسخه نگارش 10.9.1.18 زیر سیستم صندوق قابل استفاده می باشد ) 2>>سرویس جدید نسخه سوم اصالت دارویی وزارتخانه با نام (سرویس استعلام اصالت و استهلاک دارو) در این نسخه در هنگام ثبت اصالت برای داروهای اصالتی موارد دوز شماری و مصرف شکسته بر اساس سند ابلاغی پیاده سازی شده است .
تاریخ شروع 1401/07/18                         دانلود                         راهنما          
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.91
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای در واحد پشتیبانی می باشد 1:تغییر شیوه محاسبه ارز ترجیحی در پرونده گلوبال و غیر گلوبال طبق اخرین دستورالعمل 2:اصلاح محاسبات تمام وقتی برای بیماران ازاد در درمانگاه 3:اصلاح k symbol در اعمال طبی و جراحی 4:اصلاح واریز دارو و تجهیزات 5:تغییرات مربوط به واریز مراقبت های پرستاری 6:اصلاح ارسال به سپاس پرونده های گلوبال و غیر گلوبال 7»اصلاح ثبت کسورات 8:اصلاح محاسبه داروهای از پایه شکسته
تاریخ شروع 1401/07/10                         دانلود                         راهنما          
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.90
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای در منوی HIS می باشد . 1>>اضافه شدن لیست پیشنهادی در فیلد دستورات پزشک و پرستار در منوی تریاژ در صورت ثبت نظر در فیلد دستورات پزشک و پرستار در منوی تریاژ و استفاده مجدد از ان فیلد سیستم لیستی از مقادیر وارد شده در دفعات قبلی را به صورت پیشنهادی به کاربر نشان خواهد داد. 2>>منوی جدید تعریف کارکنان مرکز از این پس کاربر برای تعریف کارکنان به قسمت (تنظیمات سیستم )،(مدیر سیستم) تب شماره 3-2 با نام (معرفی کارکنان مرکز) رجوع کرده و اقدام به ویرایش یا تعریف کاربران می نماید 3>>ذخیره عکس در پرونده الکترونیک و پذیرش اولیه از این پس کاربر می تواند در پرونده الکترونیک و در هنگام پذیرش بیمار تصویر بیمار مورد نظر را بارگذاری و ذخیره نماید . 4>>اضافه شدن ستون پیام در ثبت اصالت دارو در هنگام ثبت اصالت دارو برای بیمار ستونی با نام (پیام)اضافه شده است که اطلاعات مربوط را به کاربر نشان می دهد 5>>بهبود و ارتقا کیفیت کارکرد نرم افزار در بخش،اتاق عمل و داروخانه بروزرسانی تنطیمات داده ای در نرم افزار موجب ارتقا سطح کارکرد،تسریع در انجام کار و بهبود امور می گردد.
تاریخ شروع 1401/08/04                         دانلود                    راهنما
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.89
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای نرم افزار در منوی (پاراکلینیک) می باشد.. 1»»بهبود عملکرد ثبت نسخ در نسخه پیچی الکترونیکی در واکشی نسخ،ارسال و عملکرد انتخاب ایتم های نسخه بر اساس واکشی انجام شده ارتقا و بهبود ثبت نسخ با بازخوردهای دریافت شده از مراکز پایلوت به انجام رسیده است 2»»نمایش پیام بازگشتی از سرویس های بیمه ای پیام های بازگشتی با توجه به عدم همخوانی با عملکرد سیستم به صورت دو بخشی و شامل موارد تغییری و خام نمایش دادخ می شود . 3»»ایجاد دکمه جدید با نام (ثبت نسخه ناقص) در موارد پیچش نسخ به صورت ناقص که شامل مواردی همچون تعداد کمتر از ایتم های نسخه نویسی شده یا پیچش ایتمی باشد با این امکان قابلیت ارسال نسخه به کاربر داده می شود .
تاریخ شروع 1401/07/25                         دانلود                    
 • پکیج بروزرسانی سامانه گزارشات سبا با شماره 10.9.1.88
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنطیمات داده ای در منوی (گزارشات) سبا می باشد. 1>>اضافه شدن فیلد (مجوز اقامت) در گزارش 26021 با نام (گزارش مراجعه کنندگان اورژانس) 2>>انتقال گزارش تعداد آزمایشهای درخواستی به تفکیک بخش درخواست دهنده و نوع آزمایش از hmis به سامانه سبا . مهم*****پکیج فوق در سرور سبا مراکز اجرا گردد. مهم*****برای اعمال تنطیمات و همگام سازی اجرای پکیج HIS با شماره 10.9.1.88 در سرور سبا مراکز الزامی می باشد.
تاریخ شروع 1401/06/14                         دانلود                    
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.88
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنطیمات داده ای در منوی (گزارشات) می باشد. 1>>اضافه شدن فیلد (مجوز اقامت) در گزارش 26021 با نام (گزارش مراجعه کنندگان اورژانس) 2>>انتقال گزارش تعداد آزمایشهای درخواستی به تفکیک بخش درخواست دهنده و نوع آزمایش از hmis به سامانه سبا . مهم**پکیج فوق در سرور HIS مراکز اجرا گردد. مهم**برای اعمال تنطیمات و همگام سازی اجرای پکیج سبا با شماره 10.9.1.88 در سرور سبا مراکز الزامی می باشد.
تاریخ شروع 1401/06/14                         دانلود                    
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا 10.9.1.87
پکیج فوق شامل به روز رسانی تنظیمات داده ای منوی (خدمات پرستاری) در راهبری بیمارمی باشد 1>>ایجاد فیلد (سطح مراقبتی) در منوی (اختصاص پرستار به بیمار case method) کاربر می تواند با فشردن دکمه منوی (راهبری بیمار )سپس (خدمات پرستاری ) و انتخاب گزینه (اختصاص پرستار به بیمار case method)پرستار مورد نظر ان بخش را در شیفت های مختلف به بیمار مورد نظر با وارد کردن فیلد های (سطح تریاژ) و (سطح مراقبتی) اختصاص دهد.
تاریخ شروع 1401/07/06                         دانلود                    
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا 10.9.1.86
پکیج فوق شامل تغییرات رابط کاربری (تعریف کالا) در منوی انبار نرم افزار می باشد. 1>>تعریف کالا در منوی انبار بر پایه استعلام IRC اقلام در پروسه جدید تعریف کالا کاربر ابتدا می بایست با انتخاب دکمه (جدید)و با وارد کردن کد IRC مورد نظر در فیلد کدIRC دارو یا تجهیزات مورد نظر را با فشردن دکمه استعلام در (سرویس IRC وزارتخانه) جستجو نماید در صورت وجود کد IRC وارد شده در سرویس وزارت نرم افزار اطلاعات مربوط به ان IRC را در فیلدها نمایش خواهد داد و در صورت وجود نداشتن IRC نرم افزار کاربر را به سمت صفحه IRC های وارد شده در سیستم هدایت میکند که کاربر می تواند در لیست باز شده قلم مورد نظر خود را جستجو و انتخاب نماید .بعد از انجام پروسه ذکر شده کاربر با وارد کردن اطلاعات دارویی اجباری که شامل (گروه بندی کالا-اخرین قیمت دارو-انتخاب بر اساس درصد یا مبلغ-دوز دارو-واحد کالا و نقطه سفارش-استانه سفارش) که با علامت (ستاره قرمز) مشخص شده و لیستی که در پایین صفحه شامل (داروی فوق اصالتی می باشد-فارموکوپیا-هتلینگ و غیره….)اقدام به ثبت اقلام مورد نظر در انبار نماید. .
تاریخ شروع 1401/06/14                         دانلود                    
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.85
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای مربوط به نرم افزار در منوی صندوق می باشد . 1««ایجاد دسترسی جدید با نام (ایجاد یک قبض جدید) با ایجاد دسترسی جدید کاربر می تواند با انتخاب تب (تعاریف اولیه) شماره 8 ،کاربر صندوق مورد نظر خود را جستجو کرده و دسترسی فوق را برای کاربر فعال یا غیر فعال نماید.در صورت فعال بودن دسترسی فوق کاربر صندوق در قسمت (مدیریت) تب (ثبت قبوض) قادر به ثبت قبض جدید می باشد. 2««قابلیت پشتیبانی از اعداد بزرگ در منوی صندوق با ارسال قبوض از بخش های مختلف، منوی صندوق قابلیت پشتیبانی و پاسخ دهی به درخواست های دارای اعداد بزرگ را داراست. 3««بهبود نمایش خطا در ارسال قبوض به دستگاه پوز در صورت خطا در هنگام پرداخت با دستگاه پوز نرم افزار خطا را با فونتی مناسب به کاربر نمایش می دهد .
تاریخ شروع 1401/07/12                         دانلود                    
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.84
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات نرم افزاری در منوی (مدیر سیستم) و ابزار پشتیبان می باشد . 1»»اضافه شدن فیلد (نام معادل مدارک پزشکی ) در تب شماره 2-2 مدیر سیستم با اضافه شدن این فیلدکاربر می تواند در هنگام تعریف رشته های نظام پزشکی برای بیمه نام معادل ان تخصص در مدارک پزشکی را تعریف و ثبت نماید. 2»»تغییرات در دکمه 41 ابزار پشتیبان در این دکمه با جستجوی کد خدمت مورد نظر کاربر می تواند (گروه خدمت )را با توجه به نوع بیمه انتخابی تغییر و بازه زمانی برای اعمال تغییرات را ثبت و ذخیره نماید . 3»»ایجاد تب جدید با نام (حذف بارکدهای استعلام شده نا موجود) شماره 10-25 در مواردی که برای ثبت اصالت در داروهای دارای اصالت کد اصالت به درستی وارد شده باشد ولی درهنگام برگشت اطلاعات و ذخیره ان در پایگاه داده (سرویس اصالت سنجی) دچار مشکل شود و بارکد مورد نظر را مصرف نماید و اطلاعات ثبت بارکد مصرف شده را برای ثبت در پایگاه داده ارسال نکند کاربر می تواند با استفاده از این تب بارکد مصرف شده را مجدد به چرخه استفاده برگرداند . 4»»ایجاد تب جدید با نام (واکشی اطلاعات سرویس ها ) شماره 1-26 در این تب کاربر می تواند سرویس های بارگذاری شده که شامل بروزرسانی اصالت دارویی،IRC و مشمولیت ها می باشد را با توجه به نیاز واکشی نماید در صورت واکشی هر یک از سرویس ها اطلاعات موجود در سرویس برای کاربر نمایش داده می شود و کاربر می تواند با فشرن دکمه واریز اطلاعات سرویس فوق را بروزرسانی نماید .
تاریخ شروع 1401/06/19                         دانلود                    
 • پکیج بروزرسانی سامانه گزارشات سبا با شماره 10.9.1.83
پکیج فوق شامل بروزرسانی سامانه گزارشات سبا و برگه گزارش تریاژ می باشد . اضافه شدن برگه دستورات پزشک و پرستار در برگه دوم تریاژ: 1»» ایجاد امکان فوق کاربر می تواند با وارد کردن اطلاعات مربوط به دستورات پزشک و پرستار در هنگام تریاژ بیمار اطلاعات ثبت شده را در برگه گزارش تریاز مشاهده نمایید . 2»»بروزرسانی گزارش شماره 21037 در سامانه سبا با نام (امار بیماران به تفکیک کشت های ازمایشگاه مثبت و منفی ) خطای لاتین در هنگام گرفتن خروجی از این گزارش برطرف گردیده است . مهم»» لطفا پکیج فوق در سرور HIS هر مرکز اجرا شود.
تاریخ شروع 1401/06/02                         دانلود                    
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا 10.9.1.82
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای مربوط به سرویس هاست با شماره 10.9.1.14 می باشد. توضیحات: 1» امکان ارسال اطلاعات نسخه گذری به سپاس 2»واکشی اطلاعات بیمار در ارسال نسخه گذری سپاس 3»اطلاعات آزمایش و رادیولوژی نسخه نویسی 4»درج اطلاعات نسخه نویسی در کارتابل 5»واکشی نمایش اطلاعات هدر نسخه نویسی در کارتابل 6»واکشی موارد نسخه نویسی در گروه های آیتم 7»فیلدهای جدیدلازم برای نسخه نویسی وزارت 8»به روزرسانی جدول ارتباطی با سرورهای دیتاس
تاریخ شروع 1401/05/30                         دانلود                    
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.81
پکیج بروزرسانی فوق شامل بروزرسانی داده های سیستمی در نرم افزار و فاقد رابط کاربری جدید در نرم افزار می باشد . 1: بهبود انتقال سرعت واریز اطلاعات به منوی کاردکس 2:اصلاح محاسبه مشمولیت بر اساس بخش در جز فنی آزمایشات 3: اصلاح محاسبه جز فنی اضافه در خدمات تصویربرداری 4:اصلاح محاسبه بیمه تکمیلی دارو – ارز ترجیحی 5:اصلاح دیتای اصالت بیماران تبدیل به بستری 6:رفع مشکل انتقال آدرس و کد ملی بیماران انتقالی مراکز به رفرانس 7:جلوگیری از حذف و ثبت مجدد خدمات پرستاری کنسل شده تریاژ در سرپایی 8:نمایش خدمات پرستاری در پرونده الکترونیک 9:بروزرسانی حرف (ی) برای رفع مشکل تغییر تخصص در HIS 10:اصلاح نگاشت مراقبت پرستاری 11:واریز بیهوشی زمان برای بیهوشی های با کد LAA 12:اضافه کردن امکان ویرایش اطلاعات کیسه هایی که در وضعیت جدید قرار دارند با استفاده از شماره سریال کیسه 13:اصلاح در خروجی فیلتر گزارش بر اساس پزشک و فیلتر بر اساس شیفت – افزودن فیلتر گروه بندی بر اساس پزشک و گروه خدمت 14:اصلاح نمایش مبالغ صورتحساب- نمایش مبلغ داروی تالاسمی 15:تبدیل و اپدیت جدول اصالت دارویی 16:اصلاح واریز فیلدهای مربوط به جدول دارو در ارسال بیمار به بایگانی 17:واریز مبلغ دارو بر اساس قیمت تعریف شده در داروخانه. جهت جلوگیری از خطای کاربر در ورود مبلغ پایه دارو 18:افزودن سورت اوردر آمبولانس 19:insert sort order 90 20:جلوگیری از واریز خدمات پرستاری NST 21:یکسان سازی ارز ترجیحی 22:اصلاح واریز و محاسبات ارزترجیحی 22:اصلاح محاسبه بیمه عمومی غیردولتی 23:اصلاح محاسبات شیمی درمانی 24:اصلاح تگ خدمات پرستاری KB 25:یکسان سازی گزارشات 26:محاسبه پایه بیمه از جدول ارز ترجیحی 27:تبدیل و بروزرسانی جدول اصالت دارویی 28:اصلاح مبالغ خدمات ناباروری در پرونده بیمار
تاریخ شروع 1401/06/07                         دانلود                    
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا 10.9.1.80
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنطیمات نرم افزاری در منوی (مدیر سیستم) می باشد . 1:امکان وارد کردن تاریخ در دکمه شماره 41 ابزار پشتیبان با ایجاد امکان جدید در دکمه 41 کاربر می تواند با انتخاب خدمت و نوع بیمه پایه مورد نظر گروه بندی خدمت را تغییر و بازه زمانی شروع و پایان را برای تغییرات در فیلد تاریخ وارد و ذخیره نماید. 2:تغییر نوع پذیرش و نوع بیمار در دکمه شماره 15 ابزار پشتیبان کاربر میتواند با وارد کردن شماره ترخیص بیمار در این دکمه اطلاعات نوع پذیرش و نوع بیمار را فقط در همان دفعه مراجعه بروزرسانی نماید. 3:اضافه شدن فیلد جدید در دکمه شماره 34 ابزار پشتیبان در پروسه (بد دیتای تاریخ) این دکمه فیلدی با نام (پاک کردن هزینه اضافی بیماران) ایجاد گردیده است که کاربر می تواند تاریخ های خدمت مورد نظر را تغییر و بروزرسانی نماید . 4:بروزرسانی دکمه 3-25 در منوی مدیر سیستم باایجاد امکان جدید کاربر می تواند برای بیمارانی که ترخیص شده اند ثبت اصالت اقلام مورد نظر را انجام دهد تغییرات اصالت در این منو برای بیماران ترخیصی همواره با بروزرسانی اصالت اقلام در پرونده ترخیص بیمار می باشد . 5:ایجاد تب جدید در مدیر سیستم با شماره 8-25 (نگاشت IRC داروهای تعریف شده در انبار) در این این تب کاربر می تواند با انتخاب فیلد های تعبیه شده IRC های ثبت شده و ثبت نشده دارو و تجهیزات را به صورت تفکیک شده مشاهده نماید. 6:ایجاد تب جدید در مدیر سیستم 9-25 (فرم بازگشت داروهای شکسته ثبت شده) در این تب کاربر می تواند با وارد کردن شماره پرونده،دفعه مراجعه و نام کالای مورد نظر داروی شکسته ثبت شده در پرونده بیمار را لغو نماید . 7:اضافه کردن فیلد تاریخ در دکمه 65 ابزار پشتیبان با ایجاد فیلد تاریخ در این دکمه کاربر می تواند با وارد کردن شماره پرونده و دفعه مراجعه بیمار تاریخ درخواست خدمت های (متفرقه)پرونده را تغییر و بروزرسانی نماید. مهم: برای نمایش دادن تب های 8-25 و 9-25 لطفا دسترسی های این تب را برای نام کاربری مورد نظر در منوی کارکنان ایجاد نمایید .
تاریخ شروع 1401/05/29                         دانلود                     
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا 10.9.1.79
پکیج فوق مربوط به بروزرسانی تنظیمات نرم افزار در منوی (پاراکلینیک) می باشد . 1:بهینه سازی عملکرد نرم افزار در هنگام ثبت نسخه در منوی پاراکلینیک بهبود هایی در ثبت نسخه در پاراکلینیک صورت گرفته است که در ثبت نسخه خطاهای هنگام قطعی برق ،عدم ارتباط شبکه و سایر شرایط را مدیریت کرده و پیام مناسب فارسی را به کاربر نشان می دهد.
تاریخ شروع 1401/06/06                         دانلود                     
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا 10.9.1.78
پکیج فوق شامل به روزرسانی تنظیمات نرم افزاری در منوی (انبار کالا) می باشد. 1-نمایش مبالغ ارز ترجیحی برای اقلام در منوی (تعریف کالا) انبار با جستجوی داروی مورد نظر در منوی تعریف کالا درصورتی که IRC های مربوط به ارز ترجیحی که از سمت وزارتخانه ابلاغ شده است برای ان دارو ثبت شده باشد کاربر می تواند مبالغ ارز ترجیحی ان قلم را به تفکیک در فیلد های قیمت کل ، بیمه+ارز ترجیحی ، قیمت بیمه پایه ، قیمت ارز ترجیحی ،مشاهده نماید
تاریخ شروع 1401/06/06                         دانلود                     
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.77
پکیج فوق شامل بروزرسانی منوی (فرم های کسب و کار درمانی ) (FHIS) می باشد 1-اضافه شدن فرم جدید با نام (شرح حال) در این فرم کاربر می تواند با وارد کردن اطلاعاتی از قبیل، منبع شرح حال،تاریخچه بیماری های فعلی،تاریخچه بیماری های قبلی،داروهای در حال مصرف، سابقه عادات و اعتیاد،حساسیت،سوابق فامیلی ومعاینات بیمار را در فرم کسب و کار الکترونیک فرم های درمانی مصوب وزارت ذخیره و پرینت نماید. 2-اضافه شدن فرم جدید با نام (خلاصه پرونده ترخیص) در این فرم کاربر می تواند با وارد کردن اطلاعاتی از قبیل شکایت اصلی بیمار،اقدامات و اعمال جراحی بیمار،تشخیص ها،سیر بیماری،ازمایشات،توضیحات هنگام ترخیص را در فرم کسب و کار الکترونیک فرم های درمانی مصوب وزارت ذخیره و پرینت نماید. 3-اضافه شدن فرم جدید با نام (گواهی فوت) در این فرم کاربر می تواند با وارد کردن اطلاعات فوت بیمار که شامل تاریخ تولد،تاریخ فوت،ساعت فوت،نشانی محل فوت،اطلاعات مکان فوت و سایر ایتم ها را در فرم کسب و کار الکترونیک فرم های درمانی مصوب وزارت ذخیره و پرینت نماید.
تاریخ شروع 1401/05/29                         دانلود                        راهنما     
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا 10.9.1.76
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات نرم افزاری در منوی پاراکلینیک می باشد. 1–داروی های نیاز به تایید اینترنتی در نسخه بیمار شما می توانید با تعریف داروهای نیازمند به تایید اینترنتی در نرم افزار در صورت ثبت ان دارو برای بیمار توسط سیستم هشداری دریافت نمایید که دارو ثبت شده در نسخه بیمار در پاراکلینیک نیازمند تایید اینترنتی می باشد که میتوانید ان را تایید یا عدم تایید نمایید.
تاریخ شروع 1401/06/06                         دانلود                  
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.75
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات نرم افزاری در منوی صندوق می باشد. 1–ایجاد فیلد کد خطا در منوی صندوق به هنگام پرداخت با پوز در صورتی که در هنگام پرداخت قبض صورتحساب بیمار در منوی صندوق با پوز تراکنش در دستگاه پوز به صورت موفق انجام شود ولی در نرم افزار با خطا رو به رو شود برای کاربر خطایی در قسمت توضیحات نشان داده می شود که کاربر می تواند با وارد کردن عدد دقیق نشان داده شده در فیلد (کد خطا را وارد کرده و enter بزنید)تراکنش را با وارد کردن اطلاعات پیگیری و سایر فیلد ها به صورت موفق در نرم افزار ذخیره نماید. لطفا در وارد کردن کد خطا در قسمت توضیحات دقت نمایید.
تاریخ شروع 1401/05/31                         دانلود                  
 • پکیج بروزرسانی سامانه گزارشات سبا شماره 10.9.1.74
پکیج بروزرسانی فوق شامل بهینه سازی و ارتقای گزارشات سیستمی در سامانه (سبا) می باشد. 1–ارتقاء گزارش 19049 در سامانه سبا با نام(گزارش ریز اصالت دارویی) برای سهولت در پروسه گزارش گیری (ریز اصالت دارویی) با شماره 19049 فیلد های جستجو از طریق ، بیمه ،صندوق بیمه ؛کد اصالت ثبت شده ، هنگام ورود اطلاعات برای کاربر هنگام گزارش گیری اضافه شده است. مهم–پکیج فوق در سرور گزارشات سبا اجرا گردد.
تاریخ شروع 1401/05/18                         دانلود                  
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا 10.9.1.74
پکیج بروزرسانی فوق شامل بهینه سازی و ارتقای گزارشات سیستمی در سامانه (سبا) می باشد. 1–ارتقاء گزارش 19049 در سامانه سبا با نام(گزارش ریز اصالت دارویی) برای سهولت در پروسه گزارش گیری (ریز اصالت دارویی) با شماره 19049 فیلد های جستجو از طریق ، بیمه ،صندوق بیمه ؛کد اصالت ثبت شده ، هنگام ورود اطلاعات برای کاربر هنگام گزارش گیری اضافه شده است. مهم–پکیج فوق در سرور HIS هر مرکز اجرا گردد. مهم–اعمال تغییرات نام برده در گزارش فوق ملزم به اجرای پکیج 10.9.1.74 (SABA) در سرور سامانه سبا می باشد .
تاریخ شروع 1401/05/18                         دانلود                   
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.73
پکیج فوق شامل تنظیمات نرم افزاری در زیر سیستم (تنظیمات سیستم) و (ابزارهای پشتیبان در تنظیمات سیستم)می باشد. 1–ارتقای دکمه 50 در منوی ابزارهای پشتیبان در تنظیمات سیستم در دکمه فوق می توانید با وارد کردن اطلاعات ترخیص بیمار و انتخاب ردیف صورتحساب جزییات سرویس مورد نظر را مشاهده نمایید و در صورت نیاز با استفاده از دکمه های تعبیه شده خدمت مورد نظر را بیمه ای ،یارانه ای یا ازاد نمایید. 2–ارتقای تب 3-25 در تنظیمات سیستم با نام اصالت دارویی با اضافه شدن امکان ثبت اصالت برای تجهیزات در تب 3-25 از این پس می توانید با وارد کردن اطلاعات پرونده بیمار تجهیزات ثبت اصالت نشده در پرونده بیمار را با ایجاد کردن سربرگ ، تعداد و بارکد مورد نظر ثبت اصالت نمایید. 3–ارتقای دکمه 34 منوی ابزارهای پشتیبان در تنظیمات سیستم با اضافه شدن امکان مانیتورینگ شش مرحله ای پرونده های خطا دار در سامانه سپاس در دکمه 50 که شامل مراحل بررسی کار با اخرین نسخه،خدمت خالی در سطح 3 ،خدمت تکراری در سطح 3،بد دیتای تاریخ ،موارد محاسباتی و واریز جدول BILL SERVICE می توانید با وارد کردن نوع پرونده و اطلاعات پرونده در این دکمه فرایند پرونده را ارزیابی و مشکلات مربوط به مقادیر سطح 1،2،3 پرونده بیمار را برطرف نمایید. 4–اضافه شدن دکمه 89 در ابزارهای پشتیبان با نام {تغییر اطلاعات شروع طرح ساماندهی نقش های هویتی کاربران} برای اجرای این طرح لطفا نامه مرکز در سامانه CRM شرکت ثبت شود . 5–یکسان سازی لاگین به ابزارهای پشتیبان در منوی تنظیمات سیستم با CRM با اضافه شدن امکان یکسان سازی لاگین با نام کاربری و گذروازه CRM از این پس میتوانید برای ورود به منوی ابزار پشتیبان از اطلاعات ورود به CRMمختص به خود استفاده نمایید..
تاریخ شروع 1401/05/18                         دانلود                   
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.72
پکیج بروزرسانی فوق شامل فیکس کردن اشکالات در منوی ترخیص (DHIS)می باشد و هیچ گونه رابط کاربری جدیدی در نرم افزار به همراه ندارد. توضیحات: 1-ایجاد و کنترل جدول جزییات داروها با تعدد irc مربوط به اصالت دارویی 2-اضافه شدن ایتم مراقبت پرستاری به لیست بیمه قبل از کسور 3-اصلاح محاسبه قیمت 2K ویزیت در ثبت ویزیت اورژانس 4-محاسبه غیر بیمه ای برای آزمایشات ستاره دار در پرونده 5-اصلاح محاسبه طرح ارز ترجیحی در داروهای اتاق عمل بدون مشمولیت 6-محاسبه ارز ترجیحی با پایه محاسبه بیمه صفر در اکسل دارویی ارز ترجیحی
تاریخ شروع 1401/05/13                         دانلود                   
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.71
پکیج بروزرسانی فوق شامل اضافه کردن فرم های جدید به منوی (فرم های کسب و کار خدمات درمانی)(FHIS) میباشد.برای اطلاعات بیشتر لطفا فایل HELP.UI را دانلود و مطالعه نمایید. توضیحات: 1- ایجاد برگه مشاوره در فرم های کسب و کار خدمات درمانی 2-ایجاد تاریخچه درمانی در فرم های کسب و کار خدمات درمانی 3- ایجاد مشاهدات درمانی در فرم های کسب و کار خدمات درمانی 4-ایجاد دلیل درخواست در فرم های کسب و کار خدمات درمانی 5-ایجاد دستورات پیشنهادی در فرم های کسب و کار خدمات درمانی 6-ایجاد کدهای تشخیص در فرم های کسب وکار خدمات درمانی
تاریخ شروع 1401/05/10                         دانلود                   راهنما
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.70
پکیج فوق شامل فیکس کردن اشکال در منوی SHIS میباشد و هیچ گونه رابط کاربری جدیدی در این قسمت به همراه ندارد . توضیحات: 1-جستجوی خدمت در دکمه شماره 50 SHIS SUPPORT 2-واریز گروهی اطلاعات جداول BILL SERVICE
تاریخ شروع 1401/05/10                         دانلود 
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.69
پکیج فوق شامل فیکس کردن اشکلات در منوی صندوق (CHIS) و نسخه جدید سرویس هاست می باشد و هیچ گونه رابط کاربری جدیدی در نرم افزار به همراه ندارد. توضیحات: 1-استثنا در پرداخت با پوز برای ثبت کد پیگیری تراکنش 2-استثای خطای بازگشتی از دستگاه پوز 3-فیکس شدن کندی ارسال پذیرش به سامانه نسخه نویسی E.MED 3-اضافه کردن ورژن به مراحل ورود برنامه CHIS 4-بروزرسانی ادرس ها برای ارتباط با وزارت 5-تغییرات جدول نسخه نویسی الکترونیک برای ثبت ازمایش 6-ثبت نسخه ازمایش در نسخه نویسی الکترونیک
تاریخ شروع 1401/05/09                         دانلود 
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.68
پکیج بروزرسانی فوق شامل فیکس کردن اشکالات در منوی پاراکلینیک (NHIS) میباشد و هیچ گونه رابط کاربری جدیدی در این قسمت به همراه ندارد. توضیحات: 1-اضافه کردن مبالغ ارز ترجیحی در پرفراژ نسخه پاراکلینیک 2-نمایش مبالغ قیمت فروش طبق اکسل ارز ترجیحی 3-اضافه کردن ورژن مراحل ورود کاربران به برنامه NHIS
تاریخ شروع 1401/05/13                         دانلود 
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.67
پکیج فوق شامل فیکس کردن اشکالات در منوی انبار و ایجاد یک رابط کاربری جدید در منوی انبار می باشد.لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رابط کاربری جدید فایل HELP.UI را دانلود و مطالعه نمایید. توضیحات: 1-فیکس کردن اشکال در منوی ثبت درخواست انبار 2-تنظیمات ورود کاربران به نرم افزار برای کار با ورژن 3-ایجاد فیلد ثبت بارکد برای اقلام در منوی (تعریف کالا) انبار 4-ایجاد فیلد چاپ بارکد کالا در منوی (تعریف کالا ) انبار 5-امکان چاپ بارکدهای حذف شده در منوی (برگشت کالا از HIS)در انبار
تاریخ شروع 1401/05/13                          راهنما                      دانلود 
 • پکیج بروزرسانی سامانه گزارشات (سبا) با شماره 10.9.1.66
پکیج بروزرسانی فوق شامل فیکس کردن خطای لاتین گزارش شماره 18021 سامانه (سبا) با نام (گزارش لیست کارکرد جراحی) می باشد.
تاریخ شروع 1401/05/08                   دانلود 
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.65
پکیچ بروزرسانی فوق شامل فیکس کردن اشکالات در منوی ترخیص و محاسبات و بروزرسانی جداول پایه ارز ترجیحی می باشد و هیچ گونه رابط کاربری جدیدی در نرم افزار به همراه ندارد. توضیحات- 1-در نظر گرفتن محاسبه خدمات پرستاری در قسمت اورژانس درمانگاهی 2-اصلاح جداول پایه ارز ترجیحی 3-محاسبه خدمات جراحی زیبایی و ستاره دار بصورت تمامی وقت 4-اضافه شدن تگ خدمات پرستاری به لیست بیمه ADS 5-یکسان سازی جدول Clinic_FTL 6-ست کردن لیست بیمه اورژانس صندوقی 7-اصلاح محاسبات خدمات پرستاری اورژانس صندوقی 8-حذف شرط مربوط به عدم واریز خدمات ثبت شده برای نوزاد همراه مادر 9-ارسال پرونده ناباروری به صورت بستری موقت برای پرونده های ترخیصی 10-جداکردن ستون دارو و لوازم مصرفی و پروتز اتاق عمل 11-اصلاح لود قبوض بیمار در پنجره محاسبات بیمار در ترخیص 12-اصلاح روکش بیمه ترخیص در پرونده های غیر گلوبال 13-تصحیح تاریخ شروع و پایان خدمات هنگام ارسال به سامانه سپاس 14-اصلاح نوع پرونده ارسالی به سامانه d-dos 15-اصلاح محاسبات جراحی زیبایی و جراحی و بیهوشی ستاره دار 16-محاسبه کا تمام وقتی برای بیماران دارای جراحی زیبایی و جراحی ستاره دار 17-اصلاح نمایش قیمت دارو در لیست داروهای NHIS 18- رفع خطای گزارش 18021 گزارش لیست کارکرد جراحی در (سامانه سبا) مهم : اعمال تغییرات در گزارشات (سامانه سبا) ملزم به اجرای پکیج بروزرسانی مختص به (سامانه سبا)می باشد.
تاریخ شروع 1401/05/06                   دانلود 
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا باشماره 10.9.1.64
پکیج فوق شامل فیکس کردن اشکالات در منوی SHIS , NHIS, CHIS, IHIS می باشد و هیچ گونه رابط کاربری جدیدی در نرم افزار به همراه ندارد. توضیحات: 1-چاپ بارکد برای منوی کیوسک 2-یافتن جداول پایه در جدول سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) 3-بروزرسانی نام سرویس ها در ارتباط با سرویس های سراسری ddos 4-پاک نمودن index جدول ثبت فاکتور به جهت ثبت فاکتورهای یکسان در دارو وتجهیزات 5-اضافه نمودن ستون های مربوط به 2کا در دکمه 50 shis support 6-اضافه کردن دسترسی فرم های کسب و کار درمانی برای یوزر ADMINISTRATOR
تاریخ شروع 1401/05/03                   دانلود 
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.63
پکیج فوق شامل بروزرسانی ورژن شماره 5 اکسل (ارز ترجیحی) می باشد و هیچ گونه رابط کابری جدیدی در نرم افزار به همراه ندارد.
تاریخ شروع 1401/05/03                   دانلود 
 • اصلاحیه پایانی پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.62
پکیج فوق شامل فیکس کردن اشکالات در منوی NHIS , SHIS ,FHIS می باشد و هیچ گونه رابط کاربری جدیدی در نرم افزار به همراه ندارد. توضیحات: 1:گزارش پرستاری در گزارش سرپایی فرم کسب و کار درمانی FHIS 2:یافته ها درگزارش سیر بیماری در فرم کسب و کار درمانی FHIS 3:گزارش سیر بیماری در فرم کسب و کار درمانی FHIS 4:ارزیابی و برنامه درمانی درگزارش سیر بیماری در فرم کسب و کار درمانی FHIS 5:سابقه بیماری در گزارش سرپایی در فرم کسب و کار درمانی FHIS 6:گزارش سرپایی در فرم کسب و کار درمانی FHIS 7:جستجوی ریز خدمات دکمه 50 SHIS SUPPORT 8:ثبت استاندارد کدینگ لیست بیمه سال 1401 9:ثبت مشمولیت به صورت دستی در داروهای طرح (دارویار) NHIS 10:ثبت مشمولیت ازاد با دکمه SPACE برای داروهای طرح (دارویار) NHIS
تاریخ شروع 1401/05/03                   دانلود 
 • بروزرسانی سامانه نسخه نویسی الکترونیکی E.MED با شماره 2.4.1
توضیحات تکمیلی بروز رسانی سامانه نسخه نویسی الکترونیکی E.MED به شماره 2.4.1 1–انتخاب بیمار توسط پزشک از صف مرکز به صورت برخط، جهت نسخه نویسی اضافه شده است. 2–مشاهده سوابق 24 ساعت گذشته پزشک 3–واکشی نسخ جهت مشاهده و ویرایش نسخه 4–استفاده از جستجو جادویی برای تمامی پزشکان بر اساس تخصص، سابقه پزشک، سابقه بیمار و …
تاریخ شروع 1401/05/03                   دانلود 
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.62
پکیج فوق شامل فیکس کردن اشکالات در منوی NHIS , SHIS ,SWHIS می باشد و هیچ گونه رابط کاربری جدیدی در نرم افزار به همراه ندارد. توضیحات: 1:گزارش پرستاری در گزارش سرپایی فرم کسب و کار درمانی SWHIS 2:یافته ها درگزارش سیر بیماری در فرم کسب و کار درمانی SWHIS 3:گزارش سیر بیماری در فرم کسب و کار درمانی SWHIS 4:ارزیابی و برنامه درمانی درگزارش سیر بیماری در فرم کسب و کار درمانی SWHIS 5:سابقه بیماری در گزارش سرپایی در فرم کسب و کار درمانی SWHIS 6:گزارش سرپایی در فرم کسب و کار درمانی SWHIS 7:جستجوی ریز خدمات دکمه 50 SHIS SUPPORT 8:ثبت استاندارد کدینگ لیست بیمه سال 1401 9:ثبت مشمولیت به صورت دستی در داروهای طرح (دارویار) NHIS 10:ثبت مشمولیت ازاد با دکمه SPACE برای داروهای طرح (دارویار) NHIS
تاریخ شروع 1401/05/03                   دانلود 
 • اصلاحیه پایانی پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.59
پکیج بروزرسانی با شماره 10.9.1.59 شامل فیکس کردن اشکالات در منوی ترخیص و گزارشات و پیاده سازی محاسبات ارز ترجیحی دارو در پرونده های بستری و اورژانس صندوقی می باشد و هیچ گونه رابط کاربری جدیدی در نرم افزار به همراه ندارد . توضیحات : 1:پیاده سازی تنظیمات مربوط به محاسبات ارز ترجیحی دارو 2:چک کردن اصالت دارو برای نمایش فرم اصالت دارو 3:اصلاح محاسبات شیمی درمانی طبق دستورالعمل جدید 4:اصلاح محاسبه یارانه دارو و لوازم مصرفی 5:واریز Global_Payable برای خدمات ازمایشگاهی 6:اضافه شدن Sort order 94 به روکش بیمه تکمیلی 7:اضافه شدن ارز ترجیحی و بارکد به گزارش ریز تجهیزات مصرفی 8:اصلاح محاسبه بیمه تکمیلی ردیف اضافه نوزاد پرونده گلوبال 9: رفع مشکل خروجی اختلاف حساب گزارش 24028 برای بیمارانی که اختلاف حساب زیادی دارند. 10: اضافه کردن کاربر پذیرش کننده به گزارش ارسالی به سپاس در مرکز 11:واریز خدمات پرستاری به لیست بیمه اورژانس صندوقی
تاریخ شروع 1401/05/03                   دانلود 
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.61
پکیج فوق مربوط به بروزرسانی دارو و تجهیزات بدون IRC و جستجو بر اساس کد ژنریک و انتخاب بالاترین قیمت IRC مربوط به ان کد ژنریک برای اعمال طرح (ارز ترجیحی) در فایل اکسل (دارویاب)وزارت می باشد.برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا فایل جامع اموزشی پیوست گردیده را دانلود و مطالعه نمایید.
تاریخ شروع 1401/05/02                   راهنما                            دانلود 
 • اصلاحیه پایانی پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا 10.9.1.60
پکیج فوق شامل ورژن جدید سرویس هاست به دلیل تغییرات فنی وزارتخانه با شماره 10.9.1.12 و ارسال پرونده های ارز ترجیحی به سامانه سپاس می باشد و هیچ گونه رابط کاربری جدیدی در نرم افزار به همراه ندارد.برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی محاسبات ارز ترجیحی لطفا فایل راهنما را دانلود و مطالعه نمایید.
تاریخ شروع 1401/05/01                   راهنما                            دانلود 
 • اصلاحیه پایانی پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا 10.9.1.57
پکیج بروزرسانی با شماره 10.9.1.57 شامل فیکس کردن اشکالات در منوی NHIS می باشد و هیچگونه رابط کاربری جدید در نرم افزار به همراه ندارد . توضیحات: 1:تغییرات مربوط به ثبت نسخ ارز ترجیحی دارو در 2:چاپ رسید برای قبوض قابل پرداخت در کیوسک شرکت سامان کیش 3:ادرس ارسال نسخ به سامانه 4:واکشی ایتم های ثبت نسخه در نسخ گذری 5:ارسال اطلاعات به سرویس نسخه پیچی 6:جدا سازی اطلاعات بازگشتی از سرویس ریز نسخه 7:واکشی اطلاعات سرنسخه بیماران گذری
تاریخ شروع 1401/05/01                                                 دانلود 
 • پکیج بروزرسانی شماره 10.9.1.59
پکیج بروزرسانی با شماره 10.9.1.59 شامل فیکس کردن اشکالات در منوی ترخیص و گزارشات و پیاده سازی محاسبات ارز ترجیحی دارو در پرونده های بستری و اورژانس صندوقی می باشد و هیچ گونه رابط کاربری جدیدی در نرم افزار به همراه ندارد . توضیحات : 1:پیاده سازی تنظیمات مربوط به محاسبات ارز ترجیحی دارو 2:چک کردن اصالت دارو برای نمایش فرم اصالت دارو 3:اصلاح محاسبات شیمی درمانی طبق دستورالعمل جدید 4:اصلاح محاسبه یارانه دارو و لوازم مصرفی 5:واریز Global_Payable برای خدمات ازمایشگاهی 6:اضافه شدن Sort order 94 به روکش بیمه تکمیلی 7:اضافه شدن ارز ترجیحی و بارکد به گزارش ریز تجهیزات مصرفی 8:اصلاح محاسبه بیمه تکمیلی ردیف اضافه نوزاد پرونده گلوبال 9: رفع مشکل خروجی اختلاف حساب گزارش 24028 برای بیمارانی که اختلاف حساب زیادی دارند. 10: اضافه کردن کاربر پذیرش کننده به گزارش ارسالی به سپاس در مرکز 11:واریز خدمات پرستاری به لیست بیمه اورژانس صندوقی
تاریخ شروع 1401/04/30                                                 دانلود 
 • پکیج بروزرسانی با شماره 10.9.1.58
پکیج بروز رسانی با شماره 10.9.1.58 شامل فیکس کردن اشکالات در منوی HIS CORE و منوی مددکاری اجتماعی و ایجاد رابط کاربری جدید در نرم افزار با نام (کسب و کار الکترونیک فرم های درمانی)می باشد برای اطلاعات بیشتر درباره رابط کاربری جدید لطفا فایل HELP.UI را دانلود و مطالعه نمایید . توضیحات: 1:افزودن فیلد های جدید برای ثبت دارو اصالت دارو در اتاق عمل 2:اطلاعات مربوط به رهگیری اصالت دارو 3:جستجوی بارکد اصالت دارویی بعد از ثبت اصالت برای پرونده بیمار 4:ثبت کاردکس در داروهای منوی اتاق عمل 5:ثبت کاردکس در داروهای بخش 6:ثبت برگشت داروهای مصرفی هنگام ثبت کد جراحی در اتاق عمل 7:امکان ثبت مبالغ مدد کاری به صورت چند منبع 8:ایجاد فرم های جدید کسب و کار الکترونیک فرم های درمانی 9:الزامی شدن ثبت بارکد اصالت دارویی برای داروهای دارای اصالت
تاریخ شروع 1401/05/12                       راهنما                             دانلود 
 • اصلاحیه پایانی پکیج بروز رسانی 10.9.1.45
پکیج با شماره 10.9.1.45 شامل فیکس کردن اشکالات در منوی مدد کاری .راهبری بیمار و ثبت اصالت دارو در اتاق عمل ونسخه جدید سرویس هاست با ورژن 10.9.1.10 و یک رابط کاربری جدید در منوی تریاژ می باشد .برای اطلاعات بیشتر در مورد رابط کاربری جدید فایل HELP.UI را دانلود و مطالعه نمایید.. توضیحات: 1:افزودن فیلد های جدید برای ثبت دارو اصالت دارو در اتاق عمل 2:اطلاعات مربوط به رهگیری اصالت دارو 3:جستجوی بارکد اصالت دارویی بعد از ثبت اصالت برای پرونده بیمار 4:ثبت کاردکس در داروهای منوی اتاق عمل 5:ثبت کاردکس در داروهای بخش 6:ثبت برگشت داروهای مصرفی هنگام ثبت کد جراحی در اتاق عمل 7:واریز لوازم مصرفی پرونده بیمار هنگام واریز اطلاعات در ترخیص 8:واریزاطلاعات لوازم مصرفی پرونده بیمار هنگام واریز اطلاعات در ترخیص برای بیماران بایگانی شده 9:امکان ثبت دستور پزشک و پرستار در پنجره تر…
تاریخ شروع 1401/04/28                                                  دانلود 
 • آپدیت پکیج شماره 10.9.1.57
پکیج بروزرسانی با شماره 10.9.1.57 شامل فیکس کردن اشکالات در منوی NHIS می باشد و هیچگونه رابط کاربری جدید در نرم افزار به همراه ندارد . توضیحات: 1:تغییرات مربوط به ثبت نسخ ارز ترجیحی دارو در NHIS 2:چاپ رسید برای قبوض قابل پرداخت در کیوسک شرکت سامان کیش 3:ادرس ارسال نسخ به سامانه 4:واکشی ایتم های ثبت نسخه در نسخ گذری 5:ارسال اطلاعات به سرویس نسخه پیچی 6:جدا سازی اطلاعات بازگشتی از سرویس ریز نسخه 7:واکشی اطلاعات سرنسخه بیماران گذری
تاریخ شروع 1401/04/28                                                  دانلود 
 • پکیج بروزرسانی شماره 10.9.1.56
پکیج بروزرسانی با شماره 10.9.1.56 شامل پیاده سازی محاسبات حذف ارز ترجیحی دارو در پرونده های بیماران سرپایی می باشد و تغییری در رابط کاربری نرم افزار ندارد .
تاریخ شروع 1401/04/28                                                  دانلود 
 • پکیج بروزرسانی شماره 10.9.1.55
پکیج بروزرسانی با شماره 10.9.1.55 مربوط به فیکس کردن اشکالات در منوی SHIS می باشد و تغییری در رابط کاربری نرم افزار به همراه ندارد توضیحات: 1:بروزرسانی مشمولیت با دکمه 19-4 2:درج هزینه های متفرقه در تب 11-6 3:بروزرسانی تیک فعال و غیر فعال در تب تعریف انبار 12-11 4:واریز اطلاعات تیک فعال و غیر فعال در تب تعریف انبار 12-11 5:جستجوی تیک فعال و غیر فعال در تب تعریف انبار 12-11 6:حذف بیمار در جدول لیست انتظارawq در بخش 7:حذف بیمار در جدول لیست انتظار swq 8:بروزرسانی هزینه های متفرقه در تب 11-6 9:جستجوی هزینه های متفرقه در تب 11-6 10:بازگردانی نسخه در منوی مشمولیت دارویی 19-4 11:بروز رسانی منوی مشمولیت دارویی در 19-4 12:جستجوی دکمه 50 در منوی shis support
تاریخ شروع 1401/04/28                                                  دانلود 
 • پکیج بروزرسانی شماره 10.9.1.54
  پکیج بروزرسانی با شماره 10.9.1.54 شامل پیاده سازی حذف ارز ترجیحی محاسبه دارو در پرونده های بستری می باشد و تغییری در رابط کاربری نرم افزار به همراه ندارد.
تاریخ شروع 1401/04/28                                                  دانلود 
 • پکیج بروزرسانی شماره 10.9.1.53

  پکیج بروزرسانی با شماره 10.9.1.53 مربوط به فیکس کردن اشکالات در منوی HIS می باشد و تغییری در رابط کاربری نرم افزار به همراه ندارد . توضیحات: 1:رفع اشکال برگشت دارو در بخش

تاریخ شروع 1401/04/28                                                  دانلود 
 پکیج بروزرسانی شماره 10.9.1.52
 • پکیج بروزرسانی با شماره 10.9.1.52 شامل به روزرسانی DLLسرویس هاست به دلیل تغییرات وزارتخانه می باشد و هیچ گونه تغییری در رابط کاربری نرم افزار ندارد .
 •  
تاریخ شروع 1401/04/21                                                    دانلود 
پکیج بروزرسانی شماره 10.9.1.51
 • پکیج فوق شامل فیکس کردن اشکالات در منوی ترخیص اضافه شدن DLL منوی صندوق و DLL منوی پاراکلینیک جهت فیکس کردن می باشد و هیج تغییری در رابط کاربری نرم افزار به همراه ندارد . توضیحات: 1:کنترل ساعت پذیرش و ترخیص هنگام ارسال پرونده 2:واریز مچبند در جدول misc 3: اضافه کردن کد پیگیری به گزارش ریز بیماران 4:نمایش کد فارسی به جای کد سیستمی 5:تصحیح تاریخ شروع و پایان استندبای 6:تعرفه گلوبال – اصلاح محاسبات خدمات پرستاری 7:اضافه شدن مراقبت پرستاری گلوبال به روکش بیمه 8:اعمال استثنا محاسبات خدمات پرستاری در NHIS محاسبه مجدد 9:اضافه شدن ستون نوع بیمه در منوی صندوق-صندوقدار 10:رفع اشکال ارسال به POSE در NHIS
 •  
تاریخ شروع 1401/04/21                                                    دانلود 

پکیج بروزرسانی شماره 10.9.1.50

 • پکیج بروزرسانی با شماره 10.9.1.50 شامل فیکس کردن اشکالات در منوی SHIS تب 19-4 و SHIS SUPPORT و ایجاد یک دکمه جدید در SUPPORT با شماره 85 می باشد . توضیحات:
 • 1:دکمه جدید در منوی ساپورت با نام VISIT FLOOPY MG شماره 85
 • 2:معرفی تشخیص ها در پاراکلینیک منوی 11-20
 • 3:رفع اشکال احضار بیماران در منوی 22 SHIS SUPPORT
 • 4:بهبود رابط کاربری تب 19-4 در منوی SHIS شامل ایجاد دکمه ROOL BACK”ایجاد هشدار برای کاربر”ایجاد فیلد نمایش فایل موجود جهت بروزرسانی
 • 5:رفع اشکال در منوی 10 SHIS
 • SUPPORT 6:بروز رسانی،جستجو،واریز،اطلاعات انبار در منوی شماره 12-11
 • SHIS 7:
 •  
تاریخ شروع 1401/04/08                                                     دانلود 

پکیج بروزرسانی شماره 10.9.1.44

 • پکیج به روز رسانی فوق شامل فیکس کردن اشکالات در منوی صندوق و NHIS می باشد و هیچ تغییری در رابط کاربری نرم افزار به همراه ندارد. جزییات: فیکس کردن اشکالات در منوی صندوق شامل رفع خطای رسید قبض صندوق و خطای تب بایگانی در هنگام بستن حساب می باشد قابلیت افزودن ایتم های خارج از نسخه الکترونیکی به نسخه در منوی NHIS نگاشت کدهای بازگشتی از سرویس با کد های محلی محاسبه حق فنی در منوی nhis با اارسال کد ملی بیمار ارسال نسخه پیچی الکترونیکی به سامانه دیتاس دریافت اصالت دارویی در منوی NHIS دریافت اطلاعات نسخه بیمار از سامانه دیتاس نمایش ایتم های قابل استفاده در نسخه تنطیمات مربوط به ارسال نسخه پیچی الکترونیکی
 •  
تاریخ شروع 1401/04/08                                                     دانلود 

اپدیت پکیج شماره 10.9.1.49

 • پکیج به روز رسانی با شماره 10.9.1.49 شامل فیکس کردن اشکالات در منوی ترخیص وتغییرات در لیست بیمه ومحاسبه مجدد در پاراکلینیک و اعمال تغییرات فنی طبق سند ابلاغی اخیر در مورد تعرفه سال 1401 می باشد و هیچ گونه رابط کاربری جدیدی به همراه ندارد . توجه :پیش نیاز اجرای پکیج فوق اجرای پکیج 10.9.1.43 می باشد . جزییات:
 • 1:اصلاح محاسبه مجدد خدمات پاراکلینیک
 • 2:کنترل کدهای سرفصل در مدارک پزشکی
 • 3:امکان جستجو بر اساس
 • hotkey 4: اعمال پکیج بیماران توریست بر اساس پکیج گلوبال
 • 5:واریز گلوبال روکش بیماران خارجی
 • 6:محاسبات بیمارانی که به صورت ویژه پذیرش و محاسبات آن خصوصی است
 • 7:واریز اطلاعات اصالت سنجی دارو اتاق عمل ثبت از طریق بخش
 • 8:اصلاح محاسبه جز فنی آزمایش – اورژانس صندوقی
 • 9:اصلاح محاسبات کا ترجیحی – صفر شدن کا ترجیحی آزمایش تصویربرداری و ویزیت
 • 10:اصلاح گزارشات روکش و ریز در ترخیص – اضافه شدن استندبای
 • 11:اصلاح گزارشات روکش و ریز در ترخیص
 • 12:واریز نگاشت جدید مراقبت پرستاری – تغییر گروه سرویس مراقبت پرستاری طبق سند فنی اخیر
 • 13: واریز مجدد به جداول سپاس پرونده های اورژانس صندوقی
تاریخ شروع 1401/04/08                                                     دانلود 

اپدیت پکیج شماره 10.9.1.47

 • پکیج به روز رسانی با شماره 10.9.1.47 شامل فیکس کردن اشکالات در منوی ترخیص و اعمال دستورالعمل های جدید در مورد تعرفه 1401 خدمات پرستاری می باشد و رابط کابری جدیدی در نرم افزار به همراه ندارد . توضیحات:
 • 1:واریز مراقبت پرستاری به لیست بیمه بستری -سرپایی- ترخیص – گلوبال
 • 2: اصلاح گزارشات لیست بیمه بستری سرپایی ترخیص و گلوبال
 • 3:بروزرسانی تعرفه گلوبال 1400 تا ابلاغ تعرفه جدید – پایان تیر ماه
 • 4:اصلاح محاسبه مراقبت پرستاری NHIS طبق آخریت تغییرات جلسه وزارت
 • 5:اصلاح محاسبه مجدد خدمات پاراکلینیک – بروزرسانی حق فنی اصلاح شد
 • 6:اضافه شدن فیلدهای استندبای
 • 7:کنترل بددیتا در جدول Discount
 •  
تاریخ شروع 1401/04/05                                                     دانلود 

پکیج بروزرسانی شماره 10.9.1.46

 • پکیج به روز رسانی با شماره 10.9.1.46 شامل فیکس کردن اشکالات در منوی انبار و اضافه شدن دو مورد رابط کاربری جدید در منوی انبار با نام (ثبت فاکتور از رسید روزامد)و(رسید دارو و لوازم از حواله روزامد)و(بستن حساب دارویی) می باشد برای اطلاعات بیشتر در مورد رابط کاربری جدید فایل HELP.UI را دانلود و مطالعه نمایید. توضیحات :
 • 1:ورود اطلاعات تنظیمات برای اتصال بین انبار و مالی تعهدی
 • 2:ورود اطلاعات اتصال برای انبار کالا
 • 3: اطلاعات بازگشتی از سرور مالی تعهدی به سیستم HIS
 • 4:بازگشت کالا در his برای بارکدهای اصالت سنجی دارو
 • 5:ثبت فاکتور برای ورود حواله و رسید از روزآمد
 • 6:ثبت فاکتور در مد ویرایش برای ورود حواله و رسید از روزآمد
 • 7:ثبت فاکتور برای ورود حواله و رسید از روزآمد
 • 8:ورود داده در منو برای دسترسی رابط کاربری جدید
 • 9:ثبت فاکتور براساس سرویس در قسمت فاکتورها
 • 10:کاردکس کالا و نمایش جزییات کالا در آن
 • 11:جستجو کالا در فاکتور برای ورود حواله و رسید از روزآمد
 • 12:جستجوی کالاو درخواست جزییات کالا در فاکتور
 • 13:جستجوی کالا در نمایش آیتم های ورود کالا
 • 14:جدول نگاشت روز آمد و کد ژنریک 15:به روزرسانی فاکتور برای ورود حواله و رسید از روزآمد 16:به روزرسانی فاکتور در مد ویرایش برای ورود حواله و رسید از روزآمد 17:بارگزاری انبارهای فعال در تنظیمات کاربر
 •  
تاریخ شروع 1401/03/30                                                     دانلود 
مشاهده راهنما

اپدیت پکیج شماره 10.9.1.45

 • پکیج با شماره 10.9.1.45 شامل فیکس کردن اشکالات در منوی مدد کاری .راهبری بیمار و ثبت اصالت دارو در اتاق عمل ونسخه جدید سرویس هاست با ورژن 10.9.1.10 و یک رابط کاربری جدید در منوی تریاژ می باشد .برای اطلاعات بیشتر در مورد رابط کاربری جدید فایل HELP.UI را دانلود و مطالعه نمایید.. توضیحات:
 • 1:افزودن فیلد های جدید برای ثبت دارو اصالت دارو در اتاق عمل
 • 2:اطلاعات مربوط به رهگیری اصالت دارو
 • 3:جستجوی بارکد اصالت دارویی بعد از ثبت اصالت برای پرونده بیمار
 • 4:ثبت کاردکس در داروهای منوی اتاق عمل
 • 5:ثبت کاردکس در داروهای بخش
 • 6:ثبت برگشت داروهای مصرفی هنگام ثبت کد جراحی در اتاق عمل
 • 7:واریز لوازم مصرفی پرونده بیمار هنگام واریز اطلاعات در ترخیص
 • 8:واریزاطلاعات لوازم مصرفی پرونده بیمار هنگام واریز اطلاعات در ترخیص برای بیماران بایگانی شده
 • 9:امکان ثبت دستور پزشک و پرستار در پنجره تریاژ-
 • 10:واریز اطلاعات مربوط به امکان ثبت دستور پزشک و پرستار در پنجره تریاژ-
 • 11:اطلاعات مربوط به ادرس های جدید سرویس هاست
 • 12:تغییر مقدار پیش فرض تریاژ در جدول App_Properties
 • 13:اضافه شدن ردیف خدمات پرستاری به روکش اورژانس صندوقی
 • 14:اصلاح محاسبات خدمات پرستاری تالاسمی – اصلاح تاریخ تخت دز خدمات پرستاری – جلوگیری از واریز خدمات پرستاری قبل از تاریخ اعمال تعرفه
 •  
تاریخ شروع 1401/04/05                                                     دانلود 

  مشاهده

پکیج به روز رسانی با شماره 10.9.1.44

 • پکیج به روز رسانی فوق شامل فیکس کردن اشکالات در منوی صندوق و NHIS می باشد و هیچ تغییری در رابط کاربری نرم افزار به همراه ندارد. توضیحات : فیکس کردن اشکالات در منوی صندوق شامل رفع خطای رسید قبض صندوق و خطای تب بایگانی در هنگام بستن حساب می باشد. قابلیت افزودن ایتم های خارج از نسخه الکترونیکی به نسخه در منوی NHIS
 •  
تاریخ شروع 1401/03/30                                                     دانلود 

پکیج به روز رسانی با شماره 10.9.1.43

 • پکیج بروزرسانی با شماره 10.9.1.43 شامل فیکس کردن اشکالات منوی SHIS در تب های 15-4 و 11-6 و 19-4 و1-6 می باشد . فیکس کردن اشکالات مربوط به منوی SHIS SUPPORT در پکیج فوق در دکمه های 15و22و10و84 می باشد . توضیحات: 1:درج اطلاعات مربوط به تخت در منوی SHIS 6-1 2:به روز رسانی مشمولیت دارو در منوی SHIS 4-19 3:پردازش فایل مشمولیت دارویی در منوی SHIS 4-19 4:تنظیمات مربوط به مشمولیت دارو دکمه SHIS 4-19 5:محاسبه مجدد ویزیت سرپایی در دکمه 22 SHIS SUPPORT 6:به روز رسانی قیمت مبالغ لیست بیمه دکمه 22 SHIS SUPPORT 7:محاسبه تعرفه بیماران گذری بعد از اعمال ابلاغ تعرفه دکمه 22 SHIS SUPPORT 8:به روز رسانی HID در ترخیص در دکمه SHIS SUPPORT10 9:افزودن لاگین مجزای یوزرهای پشتیبان و مقیم در shis support 10:امکان واریز خدمات پرستاری به جدول BILL SERVICE CASHIER 11:طبقه بندی تمامی دکمه های موجود در SHIS SUPPORT با توجه به ارتباط هر دکمه با بخش مربوطه
تاریخ شروع 1401/03/30                                                     دانلود 

پکیج بروزرسانی شماره 10.9.1.42

 • پکیج به روز رسانی با شماره 10.9.1.42 شامل فیکس کردن اشکالات بوده و تغییری در رابط کاربری نرم افزار به همراه ندارد. توضیحات:
 • 1:غیرفعال کردن خدمات حذف شده در ویرایش کتاب ارزش نسبی – اصلاح کدینگ خدمات پرستاری در جدول EHR_Rvu_ServiceType_Mapp
 • ing 2:احضار بیماران بر اساس درخواست مددکاری از بخش وقتی با تاریخ جستجو می شود و در صورتی که با پرونده یا کد ملی جستجو شود بدون توجه به درخواست داشتن یا نداشتن احضار انجام میشود.
 • 3:ایجاد جاب جهت واریز پرونده های ترخیصی به جدول BillService – واریز و محاسبه پرونده های اورژانس صندوقی
 • 4:اصلاح پروسیجر واریز خدمات پرستاری – جلوگیری از بددیتا TecknicalK>ISNULL(Technika
 • lK) 5:امکان ورود دمای بدن بصورت اعشاری در پنجره تریاژ
 • 6:بروزرسانی قیمت لیست بیمه ویزیت براساس شماره لیست بیمه
 • 7:اصلاح تاریخ اعمال تعرفه خدمات پرستاری – اصلاح مبلغ قدیمی کا بیمه بیمه های متفرقه
 • 8:فانکشن جهت محاسبه خدمات پرستاری در NHIS جهت محاسبه مجدد
 • 9:فانکشن جهت محاسبه مجدد خدمات پاراکلینیک
 • 10:ایجاد ایندکس جهت واریز اصالت دارویی و جلوگیری از کندی
 • 11:در نظر گرفتن مبالغ کا قدیم و جدید خدمات برای محاسبه پرونده های قدیمی
 • 12:اصلاح فانکشن محاسبه قیمت ویزیت جهت محاسبه مجدد مبالغ
 • 13:افزودن ردیف خدمات پرستاری به روکش بیمه تکمیلی
 • 14:اصلاح نمایش درصد پرونده های اورژانس
 • 15:رفع خطای ارسال پرونده های گذری به سپاس
 • 16:محاسبه مجدد نسخ پاراکلینیک
 • 17:محاسبه مجدد ویزیت درمانگاه
 • 18:اضافه نمودن نوع پذیرش به واریز
 • 19:اصلاح گزارش اصالت دارویی در سامانه سبا
 •  
تاریخ شروع 1401/03/24                                                     دانلود 

پکیج به روز رسانی 10.9.1.41

 

 • پکیج با شماره 10.9.1.41 شامل فیکس کردن اشکالات نرم افزار به روز رسانی سرویس هاست جدید با شماره ورژن 10.9.1.9 و ایجاد یک UI جدید مربوط به ماژول NHIS میباشد..
 • 1: فرم جدید در منوی NHIS که میتوانید با وارد کردن اطلاعات مورد نیازنسخه پیچی الکترونیکی در فرم اطلاعات را استعلام و ذخیره نمایید.برای کسب اطلاعات بیشتر فایل راهنمای HELP.UI را دانلود نمایید.
 • 2: فیکس شدن اشکال ارسال به صندوق اتوماتیک بعد از ثبت نسخه در منوی
 • NHIS 3:ارسال اطلاعات تخت پرونده بیمار در سامانه سپاس
 • 4:واریز اطلاعات مربوط به فرم نسخه پیچی الکترونیکی
 •  
تاریخ شروع 1401/03/24                                                     دانلود 
مشاهده فایل راهنما

پکیج به روز رسانی 10.9.1.41

 

 • پکیج با شماره 10.9.1.41 شامل فیکس کردن اشکالات نرم افزار به روز رسانی سرویس هاست جدید با شماره ورژن 10.9.1.9 و ایجاد یک UI جدید مربوط به ماژول NHIS میباشد..
 • 1: فرم جدید در منوی NHIS که میتوانید با وارد کردن اطلاعات مورد نیازنسخه پیچی الکترونیکی در فرم اطلاعات را استعلام و ذخیره نمایید.برای کسب اطلاعات بیشتر فایل راهنمای HELP.UI را دانلود نمایید.
 • 2: فیکس شدن اشکال ارسال به صندوق اتوماتیک بعد از ثبت نسخه در منوی
 • NHIS 3:ارسال اطلاعات تخت پرونده بیمار در سامانه سپاس
 • 4:واریز اطلاعات مربوط به فرم نسخه پیچی الکترونیکی
 •  
تاریخ شروع 1401/03/24                                                     دانلود 
مشاهده فایل راهنما

پکیج به روز رسانی 10.9.1.40

 • پکیج به روز رسانی با شماره 10.9.1.40 شامل واریز کد خدمت جدید در HIS,اصلاح و واریز محاسبات مربوط به تعرفه عمومی غیر دولتی بوده و هیچ گونه تغییری در رابط کاربری نرم افزار به همراه ندارد … توضیحات:
 • 1:واریز پرونده به جداول سپاس و محاسبه مجدد اورژانس صندوقی
 • 2:اصلاح محاسبه قیمت قدیمی خدمات
 • 3:بروزرسانی تعرفه عمومی غیر دولتی
 • 4:واریز کد 90358 خدمات درمانگاهی جهت استفاده در واحد تزریقات با کد سریع 99

 

تاریخ شروع 1401/03/21                                                     دانلود 
 

پکیج به روز رسانی 10.9.1.39

 • پکیج 10.9.1.39 شامل فیکس کردن اشکالات بوده و تغییری در رابط کاربری نرم افزار ندارد … توضیحات :
 • 1:اصلاح واریز دارو
 • 2:اصلاح نمایش نام خدمت در ساخت لیست روتین
 • 3:اصلاح محاسبه خدمات پرستاری
 • 4:ایجاد پروسیجر جهت محاسبه مجدد
 • 5:بررسی یارانه پرونده گلوبال دکمه 82 ساپورت
 • 6:بررسی یارانه پرونده دکمه 82 ساپورت
 • 7:ابطال فرم ها ی مددکاری دکمه 59 ساپورت
 • 8:به روز رسانی تعرفه بدون در نظر گرفتن گلوبال دکمه 22ساپورت
 • 9:لاگین یوزرهای پشتیبان و مقیم در shis support
 • 10:دریافت اطلاعات از سرویس micfava دکمه 84 ساپورت
 • 11:رفع خطای واریز لوازم مصرفی جراحی

 

تاریخ شروع 1401/03/21                                                     دانلود 
 

اپدیت پکیج شماره 10.9.1.38

 • پکیج38 شامل فیکس کردن اشکالات به روز رسانی سرویس هاست و اضافه شدن رابط کاربری جدید با نام (نسخه پیچی)میباشد.برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره رابط کاربری جدید فایل راهنمای Help UI را دانلود نمایید…
 • 1:واریز اطلاعات نسخه پیچی الکترونیکی
 • 2:ارسال اطلاعات نسخه پیچی الکترونیکی
 • 3:واکشی اطلاعات نسخه پیچی الکترونیکی 4:اصالت دارو در NHIS 5:نگاشت کدهای بازگشتی از سرویس با کدهای محلی
 • 6:ارسال نسخه های نسخه پیچی سپاس به سرور D-DOS
 • 7:ارسال اطلاعات نسخه پیچی به D-DOS وزارتخانه
 • 8:-اجرای تنظیمات نسخه پیچی وزارت
 • 9:رفع خطا آزمایشگاه و فراخوانی پکس فقط برای تصویربرداری
 •  
تاریخ شروع 1401/03/19                                                     دانلود 
مشاهده فایل راهنما

اپدیت پکیج شماره 10.9.1.37

 • پکیج 10.9.1.37 شامل فیکس کردن اشکال بوده و تغییری در رابط کاربری خود ندارد. /
 • 1:رفع خطای technicalk ambiguous پرونده گلوبال در منوی ترخیص./
 • 2:اصلاح محاسبه ماندگاری بیهوشی در پرونده گلوبال در منوی ترخیص ./
 • 3:ارسال پرونده ناباروری به صورت بستری موقت به سامانه سپاس ./
 • 4:خطای محاسبه مبلغ کل در تزریقات در
 • HIS ./ 5:اصلاح محاسبات خدمات پرستاری اعمال تعرفه سال 1401 ./
 • 6:اصلاح نمایش عناوین خدمات جراحی در
 • HIS ./ 7:اصلاح خطای اورژانس صندوق در زمان محاسبه و ارسال به صندوق ./
 • 8:اصلاح join به DRCategory در واریز به
 • DPQ ./ 9:اپدیت کردن داروهای اصالتی جدید ./
 •  
تاریخ شروع 1401/03/11                                                     دانلود 

اپدیت پکیج شماره10.9.1.36

 • 1:اصلاح خطای overflow.//// در ترخیص
 • 2:گزارش لاگ تغییرات دارو و لوازم در ترخیص./////گزارشات سامانه سبا
 • 3:نمایش خدمات پرستاری و محاسبه سهم بیمار در پرونده های اورژانس صندوقی.////HIS
 • 4:اصلاح واریز خدمات پرستاری پرونده های تک خدمتی اورژانس صندوقی (پرونده های تک ویزیت اورژانس)./////HIS
 • 5:تغییر تعرفه خدمات پرستاری./////اعمال تعرفه سال 1401
 • 6:تفکیک محاسبه گلوبال از محاسبات بستری – محاسبه طبق تعرفه کا از مقادیر کا عمومی./////ترخیص
 • 8:جلوگیری از واریز خدمات پاراکلینیکی که خارج از زمان دوره عملکرد کارانه در پاراکلینیک میباشند./////کارانه
 •  
تاریخ شروع 1401/03/09                                                     دانلود 

اپدیت پکیج شماره 10.9.1.35

 • 1:اصلاح جداول پایه خدمات پرستاری.
 • 2:اصلاح واریز خدمات پرستاری در بیماران اورژانس صندوقی.
 • 3:اصلاح واریز خدمات پرستاری در منوی ترخیص.
 • 4:کد هایی که در دستورالعمل تعرفه سال 1401 باید غیر فعال شوند.
 •  
تاریخ شروع 1401/03/08                                                     دانلود 

اپدیت پکیج شماره 10.9.1.34

 • 1:نسخه جدید منوی NHIS برای اعمال محاسبات حق فنی دارو
 • 2:لیست دارو و تجهیزات واریز شده در منوی ترخیص
 • 3:گزاشات دارویی در سامانه سبا
 •  
تاریخ شروع 1401/03/08                                                     دانلود 

اپدیت پکیج شماره 10.9.1.33

 • 1:واریزجدول IN V E N TO R Y = IRC
 • 2: اپدیت داروها بر اساس IRC وارد شده = IN V E N TO R Y
 
تاریخ شروع 1401/03/05                                                     دانلود 

اپدیت پکیج شماره 10.9.1.32

 • 1:ایجاد امکان ارسال به سامانه سپاس پرونده های دارای خدمات پرستاری
 • 2:اصلاح واریز hid برای پرونده های اورژانس ترخیص به DPQ
 • 3:ایجاد امکان ثبت کسورخدمات پرستاری
 • 4:آپدیت مقادیر قدیم تخت های بیمارستانی
 • 5:اصلاح مبالغ تعرفه جدید برای خدمات (تصویر برداری) و (رادیولوژی )
 •  
تاریخ شروع 1401/03/04                                                                                                                                                               دانلود 

اصلاحیه اپدیت پکیج شماره 10.9.1.31

 • 1:کنترل ثبت خدمات پرستاری برای بیماران جدید
 • 2:اصلاح واریز کارانه ازمایشگاه
 • 3:گزارشات سامانه (سبا)
 • 4:رفع باگ ارسال به صندوق —NHIS
 • 5: CHIS— رفع خطای عدم نمایش صحیح کد ملی رسید صندوق
 •  
تاریخ شروع 1401/03/01                                                                                                                                                               دانلود 

اپدیت پکیج شماره 10.9.1.31

 • 1:کنترل ثبت خدمات پرستاری برای بیماران جدید
 • 2:اصلاح واریز کارانه ازمایشگاه
 • 3:گزارشات سامانه (سبا)
 • 4:رفع باگ ارسال به صندوق —NHIS
 • 5: CHIS— رفع خطای عدم نمایش صحیح کد ملی رسید صندوق
 •  
تاریخ شروع 1401/03/01                                                                                                                                                               دانلود 
ورود اعضا