راه اندازی پنل پیامکی میکفاوا

راه اندازی پنل پیامکی میکفاوا

گروه دانش بنیان میکفاوا برای افزایش کیفیت خدمات و اطلاع رسانی هر چه سریع تر، تصمیم به راه اندازی پنل پیامکی برای تمامی کاربران خود نموده است. 

این پنل پیامکی اطلاع رسانی وضعیت تیکت ها و فعالیت شرکت را بر عهده دارد.

همچنین گروه میکفاوا اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی جهت آموزش نحوه احراز هویت کاربران در راستای راه‌اندازی سرویس پیامکی شرکت برای کارشناسان آمار و فناوری مراکز بیمارستانی و دانشگاه علوم پزشکی در روزهای 17 و 20 فروردین 1401 نمود.

ورود اعضا