میکروسام

موبایل مدیران بیمارستان شاخص درمان و مالی و بیمه

پخش ویدیو

ایمد(ٍEmed)

نسخه نویسی هوشمند الکترونیک ایمد ویژه پزشکان مراکز

پخش ویدیو

سیماد

سامانه مدیریت اطلاعات دارویی و سفارش هوشمند سیماد

پخش ویدیو

سیماد همراه

سیماد همراه، موبایل مدیران دارویی، تراز میزان مصرف و خرید

پخش ویدیو

میکفاوا

پخش ویدیو

My CRM

پخش ویدیو
ورود اعضا